Koraszülöttek Világnapja

Füstös Annamária doktornő meghívására mi is részt vehettünk az első csíkszeredai koraszülöttekről szóló találkozón. Kollégáink beszéltek arról, hogy mit is jelent a korai fejlesztés, illetve arról, hogy melyek azok a módszerek amit már nagyon korai szakaszban tudunk nyújtani a koraszülött és más pici babáknak is. Továbbá arról is beszámoltak, hogy a Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő Központban milyen más módszerekkel, terápiákkal tudjuk és próbáljuk segíteni azokat a gyerekeket és családjaikat, akiknek erre szükségük van.

Az eseményről a Hargita Népe is beszámolt, a cikk ITT olvasható.

„KEREKASZTAL A KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓÉRT” beszámoló

Pénteken nem evett meg Csíkszeredában senkit a medve,
ami nagyon jó hír! Amit viszont szintén nagyon fontos lenne tudni, az, hogy

Romániában évente több tízezer gyermeknek kevesebb esélye van optimálisan fejlődni, mint a legtöbb Európai országban.

Beszámoló a korai intervencióért szervezett kerekasztalról:

November 10.-én pénteken a Prosperitas Vitae Egyesület kezdeményezésével Kerekasztal beszélgetés zajlott a korai intervencióról, vagyis a gyermekek korai optimális fejlődésének biztonságosabbá tételéről Romániában.

Romániában hírértéke leginkább a medvés és hasonló szenzációba illő történetknek van, de
nem sokan vannak tudatában, hogy az állam nem biztosítja, a rendszeres korai szűrést, a testi –lelki fejlődés folyamatos nyomonkövetését, hogy születésük után három illetve gyakran öt éves korig csak a szülőkön múlik, hogy kiderüljön, ha valami veszélyezteti a fejlődésüket.
Ebben a fejlődési időszakban alapozódik meg személyiségünk és felnőttkorig kihatóan testi, pszichés és értelmi egészségünk.
Ha valami nincs rendben a fejlődéssel ebben az intenzív formálódási periódusban sokkal hatékonyabb minden beavatkozás, akár enyhe , akár súlyos zavarról van szó.

A másik nyugtalanító hír az,
hogy, ha kiderül, hogy baj van, nem biztos hogy megfelelő segítségehez lehet jutni.
Romániában a fejlődési zavarral élő gyermekek korai ellátása (de a későbbi is nagyrészt) a többnyire szülők, vagy külföldi alapítványok által kezdeményezett civil szervezetekre háruló feladat.
Nincs államilag működtetett korai fejlsztő hálózat, kevés a speciálisan erre a korosztályra szakosodott szakember és a leginkább rászorultak nem jutnak segítséghez.Vidéken és kisvárosokban, vagy a gyengébb anyagi körülmények között élők egyáltalán nem jutnak hozzá.Körülbelől 5-10 olyan alapítvány van Romániában ,ahol korai fejlesztésre szakosodtak.

A kerekasztal szervezésének a célja egy olyan összefogás és kampány elindítása, amely a romániai kora gyermekkori és a speciális szükségletű gyermekek egszségügyi, oktatási és gyermekvédelmi szolgáltatásainak javításához és a nemzeti korai intervenciós hálóza megalapításához vezet.

Részletesebben a kerekasztalról:

Sógor Enikő, miután felvázolta a romániai szolgáltatások hiányosságait és felhívta a figyelmet, hogy Romániában nincs tudatában a társadalom és a politikum sem, hogy mit veszít, amikor nem ismeri fel a korai évek meghatározó jellegét az egész életen át tartó egészség és sikeresség szempontjából.
Pár jó kezdeményezést hozott fel példának főleg besztercei „Inocentii „ és a kisinyói „Voinicel”alapítvány, a vásárhelyi Alpha Transilvánia,a szatmári Scheffer János alapítvány esetét és a jóléti országokból párat.
Végül összefogásra kérte fel a résztvevő szülőket, szakembereket, megyei intézményvezetőket, és a jelenlevő politikusokat.
„Közismertté kell tenni a problémát annak érdekében, hogy változzon a helyzet és rá kell venni a román kormányt arra, hogy létrehozzon egy országos korai fejlesztő szolgáltatási rendszert” – nyomatékosította a korai fejlesztés területén szükséges mielőbbi lépéseket.

A résztvevők egy kérést írtak alá, amelyet eljuttatnak Románia miniszterelnökéhez és kormányához. Ugyanakkor európai parlamenti képviselőkhöz is címeztek egy kérést, annak érdekében, hogy az Európai Parlament segítségével is nyomást gyakorolhassanak a román kormány szociálpolitikájára. A jelen lévő RMDSZ-es – Korodi Attila és Csép Éva Andrea romániai parlamenti, illetve Sógor Csaba európai parlamenti – képviselők támogatásukról biztosították a kezdeményezést.
„Az Unió nem tud kötelező érvénnyel beleszólni a tagállami hatáskörbe tartozó szociálpolitikai kérdésekbe, de figyelemfelkeltő eszközzel és a jó példák megosztásával, azok szorgalmazásával segíteni tudja a korai fejlesztés ügyét is. Az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságában (EMPL) ezzel és hasonló kérdésekkel is rendszeresen foglalkozunk” – mondta Sógor Csaba az eseményen. Korodi Attila és Csép Éva Andrea pedig mindketten hangsúlyozták, hogy a kérdés megoldása érdekében teljes összefogásra, illetve a nyilvánosság bevonására van szükség annak érdekében, hogy a problémát szélesebb körben is tudatosítsák és megismertessék.
Csép Andrea az RMDSZ szociális ügyekért felelős képviselője személyesen felvállalta a Prosperitas Vitae egyesület kezdeményezését.

Elekes Zoltán a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője és Elena Mandru, a speciális oktatásért felelős Hargita megyei szaktanfelügyelő szintén, a mindkét szakterületen jellemző, 0-3 éves korúaknak szóló szolgáltatás hiányról és a rendszerben dolgozó szakemberek alacsony létszámáról, a koncepció és a pénzhiány okozta nehézségekről beszéltek. Demeter Ferenc, a Hargita megyei sürgősségi kórház menedzserigazgatója pedig a törvény által szabályozott egészségügyi struktúrák működését nehezítő tényezőkre és a rendszer alulfinanszírozottságára mutatott rá.

A kerekasztal részeként felszólaló szülők és szakemberek a Hargita, Maros, illetve Szatmár megyei civilszervezeti intézmények képviseletében is a saját területükön tapasztalt nehézségekről is számoltak be. A találkozó résztvevői egyhangúan üdvözölték a kezdeményezést, a támogatás hiányából származó problémák mellett a korai gyermekkori intervenciós szolgáltatás felelős minisztériumának, vagyis szakágazatának a kijelölését találták a legnehezebb megoldásra váró feladatnak.

A résztvevők a találkozó végén aláírták a helyzet megoldását sürgető dokumentumot és kijelölték a következő lépéseket az országos korai intervenciós hálózat kialakítása kapcsán. A folyamat továbbgördítése érdekében további kerekasztal-beszélgetéseket szerveznek más megyeszékhelyeken is: decemberben megalakítanak a helyi szolgáltatási rendszer javítása érdekében egy munkacsoportot, jövő márciusban pedig megszervezik a már bejelentett helyi konferenciát, illetve egy másik, nemzetközi jellegű konferenciát is terveznek, amelyre majd az Európai Parlamentben kerül sor.

“A Jóllét segít a fejlődésben”

Miután sikeresen kiviteleztük az idei évben is a MOL Románia, valamint a Közösségért Alapítvány által finanszírozott – “A Jóllét segít a fejlődésben” című projektet, Kolozsváron is bemutattuk az eredményeit, tevékenységeinek fontosságát. Köszönjük a szülők bizalmát és a szakemberek elhívatottságát. Ismét bebizonyosodott, hogy összefogással sikeresek lehetünk.

A bemutatóról készült videófelvételt ITT tekinthetik meg.

„KEREKASZTAL A KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓÉRT”

November 10.-én a (minikonferencia helyett) „KEREKASZTAL A KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓÉRT” címmel délután 2:00 órától kerekasztal megbeszélés kap helyet Hargita Megye Tanácsának épületében a márványteremben.
A megbeszélés célja a szakmák és különböző közigazgatási kompetencia szintek és területek képviselői, valamint szülők összefogása gyermekeink optimális fejlődése érdekében.
Első lépésként ott helyben:
•Létrehozunk egy munkacsoportot,
•Kérést intézünk a kormányhoz és
•Felhívást az európai parlamenthez, hogy teremtsük meg közösen a törvényi és gyakorlati feltételeit Romániában egy hatékony gyermekellátó rendszernek, amelynek alapeleme az országos Kora Gyermekkori Intervenciós hálózat megszervezése.
A MINIKONFERENCIA EBBEN A TÉMÁBAN MÁRCIUSBAN LESZ MEGRENDEZVE!
Addig is lépnünk kell és szeretettel várunk a KEREKASZTALRA minden embert: szülőt, orvost, pedagógust, segítő szakembert, sajtóképviselőt, polgármestert, tanácsost, politikust,
Aki változtatni szeretne!
A KEREKASZTAL PROGRAMJA
2:00-Rövid felvezető: Miért kell összefogjunk és miért a korai intervencióért?- Sógor Enikő
2:15 -Konkrét kérdések feltevése, megtárgyalása
• Kinek a dolga, hogy hogyan fejlődik a gyermek? Milyen nehézségek adódnak ebben a feladatban?
• Mi az, ami nem működik?
• Mi kellene fókuszban legyen?
• Hogyan tehetnénk hatékonnyá a gyermek -egészségügyben, -oktatásban, -szociális és gyermekvédelemi szférában levő szolgáltatásokat? Mire volna szükség?
• Milyen támogatási rendszert kellene kidolgozni?
• Hogyan juthatunk el a civil kezdeményezésektől az államilag támogatott korai intervenciós hálózatig?
• Ki milyen szerepet vállal, vállalhat ebben?
4:30-Munkacsoport megalakítása
-Közös dokumentumok véglegesítése, elfogadása, aláírása

A KEREKASZTAL MEGHÍVOTT RÉSZTVEVŐI: helyi, országos és európai szintű politikusok, szakemberek, megyei intézmények vezetői, szülők, civil szervezetek képviselői, sajtó.

SZERVEZŐK: Prosperitas Vitae Egyesület, Megyei Sűrgösségi Kórház, Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság

Munkalehetőség a Prosperitas Vitae Egyesületnél

Munkavégzés helye: Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő Központ
Felvételt hirdetünk az alábbi munkakörökre: (4 fő)
- gyógypedagógus – meghatározatlan idejű teljes vagy részmunkaidős állás
- logopédus – meghatározatlan idejű részmunkaidős állás
- szociális munkás – meghatározatlan idejű részmunkaidős állás
- gyógytornász – meghatározatlan idejű teljes munkaidős állás
Minden munkakör esetében a jelentkezés feltétele:
- magyar nyelven megirt Europass önéletrajz
- magyar nyelven megirt motivációs levél
- szelekciós kritérium a román és magyar nyelv kommunikációs szintű ismerete
- frissen végzett, pályakezdő, de a szakma iránt elkötelezett munkatársakat jelentkezését is várjuk
Az önéletrajzokat és motivációs leveleket:
- a központ recepcióján lehet leadni, munkanapokon 8-15 óra között, valamint
-elektronikusan az prosperitasvitae@yahoo.com email címre elküldeni.
-jelentkezési határidő 2017 szeptember 21 csütörtök.

Korai Fejlesztés Tusványoson

Idén a Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ és a Prosperitas Vitae egyesület is részt vett az Erdély Café egyesület szervezésében a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programján.  Az érdeklődőknek lehetőségük volt kirpóbálni a mezítlábas terápiás ösvényt illetve interaktív kuckó keretén belül tehettek fel kérdéseket a központ szakembereinek. Két előadáson is részt vehettek a táborozók a korai fejlesztés témakörében illetve lehetőségük nyílt önismereti műhelyen részt venni.

Az eseményeken készült fotókat megtekinthetik ITT.

Táborok 2017

2017 július 3-7, illetve 10-14 között zajlottak, az immár hanyományosnak mondható nyári táboraink. Idei témánkat a természetből merítettük. Minden nap egy-egy téma köré szerveztük tevékenységeinket, így tanultunk az állatokról, növényekről, természeti jelenségekről a gyerekek szociális készségeit is fejlesztve.
Több mint 60 gyermeket próbáltunk bevezetni a játszva tanulás izgalmas világába.

20106426_1355436274572646_9102965384091270168_n

20031727_1355436411239299_3976565501935404594_n

19554473_1355435331239407_3066692665180758870_n

 

További fényképek megtekinthetőek ITT.

Iskola másként

Idén is fogadtuk a kicsiket az „Iskola másként” projekt keretén belül. A szentmártoni óvoda három csoportja és egy előkészítő osztály vett részt a foglalkozásainkon. Az idei foglalkozások a testséma és az önismeret témája köré szerveződtek. Ezen kívül próbáltuk a kicsiket érzékenyíteni a másság elfogadására is. Játékos feladatokkal, rajzolással, festéssel, mondókázással és különböző mozgásos gyakorlatok segítségével próbáltuk jobban megismertetni a kicsiket a saját testsémájukkal, ugyanakkor arra is szerettük volna felhívni a figyelmüket, hogy mennyire fontos figyelni egymásra, milyen jó dolog együtt működni és együtt megoldani közös feladatokat. A foglalkozásokat játékos relaxációval zártuk. Köszönjük a részvételt és az együttműködést!

18582012_1439317039492107_8999795535516070918_n

18620176_1439317036158774_8803867792634858305_n

 

További fényképek ITT tekinthetőek meg.

Játékos Majális

Május 6-án egyesületünk is részt vett a Csíki Majális rendezvényén. A munkatársaink által felállított mezítlábas ösvény, és készségfejlesztő játékok, mókás tevékenységek nagy népszerűségnek örvendtek a kalandvágyó gyermekek körében. Köszönjük a kis résztvevőknek, a szervezőknek és lelkes szakembereknek ezt a szép, élménydús napot!18386517_1421741381239241_877802468_n

18360588_1357417354337155_1582009042_n

18337522_1421741561239223_1126970546_n

 

További fényképek az egyesületünk közösségi oldalán ITT találhatók.

A boldogságtól növekedünk: I. Intenzív terápiás hét

Március 6 és 10 között zajlott az első Intenzív terápiás hét a Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban. A programon azok a hozzánk járó halmozottan sérült gyermekek vettek részt, akik intézményes kereteken belül nem élvezhetik más gyermekek társaságát, társas tevékenységeket nyújtotta élményeket. Az öt napos program keretén belül a gyermekek szüleik kíséretében kovácsolódtak kis csapattá, “családdá”. Napjaikat reggeli köszöntővel indították, folytatták a finommotorika, artikulációs és szájstimulációs gyakorlatokkal, szem-kéz koordinációs gyakorlatokkal, hallás-, beszéd- és kommunikációs készségek, illetve figyelem és egyensúlyt fejlesztő gyógypedagógiai foglalkozással. Ezután a gyógytornász szakemberek által vezetett gyermekmasszázs foglalkozáson belül a szülők és gyermekeik közötti kötődés erősítése által a gyermekek részesülhettek az érintés örömeiben. A “Kerekítő” foglalkozáson a ritmus, mozgás, dallam együttes hatásán keresztül történt a gyermekek szenzomotoros integrációs terápiája. Mindemellett a hang, fény és különböző eszközök -csúzda, alagút, trambulin, labdafürdő- nyújtotta örömökkel, élményekkel gazdagodhattak a gyermekek.

Később a terápiás hetet szülők és szakemberek együtt értékelték, hogy a továbbiakban még hatékonyabban történhessen a gyermekek élményterápiája.

 DSCF6568-001DSCF6715-001

 

 

DSCF6754-001 DSCF6764-001

 

 

DSCF6981-001

masszazs

DSCF6671-001DSCF6791-001

 

DSCF6693-001

 

 

 

 

 

Prosperitas Vitae MOL

Közösségért Alapítvány Mol gyermekgyógyító Program

A boldogságtól növekedünk

A Közösségért Alapítvány, MOL Gyermekgyógyító programjának jóvoltából idén tevékenységünket kiegészíthetjük A boldogságtól növekedünk. Szórakozással kiegészített terápia fejlődési zavaros gyermekek lelki és pszichomotoros fejlődésének elősegítésére című pályázati munkánkkal.  Idei programunk a gyermekek érzelmi fejlődését célozza, pozitív tapasztalatok és élmények által.  Így olyan kiegészítő technikákat használunk a hozzánk járó fejlődésükben akadályozott gyermekek terápiájában, amelyek segítik örömkészségük fejlődését. A modern élményszerű terápiák,-többek közt a hidroterápia- módszereinek kombinálása az egyénre szabott játékos gyógypedagógiai és gyógytorna fejlesztésekkel, illetve tanácsadással segíti a gyermekek képességeinek, teljesítményének maximalizálását adottságaikhoz mérten. A pályázat futamideje alatt a Korai Fejlesztő Központ a Prosperitas Vitae Egyesülettel együttműködve próbál tehát hozzájárulni a szolgáltatásainkat igénybe vevő gyermekek és családjaik lelki jólétéhez.

Közösségért Alapítvány Mol gyermekgyógyító Program MOL Prosperitas Vitae