PECS képzés

A Prosperitas Vitae Egyesület szervezésében, szeptember 29 és 30-án lezajlott a PECS (Picture Exchange
Communications System) képzés. Meghívottunk Lili Covaci pszichológus, a Pyramid Learning System
tanácsadója volt. Hargita, Kovászna és Kolozs megyei szakemberek, valamint szülők vehettek részt a
tanfolyamon, anyagi támogatást élvezve a Prosperitas Vitae Egyesület részéről, a „Hargita Megye Kora
Gyermekkori Program” keretén belül . A projekt támogatója a Magyar Kormány Emberi Erőforrások
Minisztériuma.
A módszer elsajátításának fontossága kiderül PECS (Picture Echange Communications System) rövid
leírásából. Magyar neve a képek cseréjén alapuló kommunikációs rendszer, az amerikai Andrew Bondy és
Lori Frost dolgozta ki. A képcserés kommunikációval (PECS) kommunikáló gyermek a nála lévő képet
átadja egy személynek, aki odaadja a gyermek által óhajtott dolgot vagy elvégzi a gyermek által kért
cselekvést (pl. Pörgess! Hintáztass! Labdát kérek!). Tehát a gyermek a nála lévő képet „becseréli” egy
olyan tárgyra, cselekvésre, amit szeretne. A képcserés kommunikációs rendszer által a gyermek számára
konkréttá, lassabbá és vizualizálttá válik a kommunikáció adok-kapok jellege, a gyermek kérését (kép
átnyújtása) a felnőtt válasszal (tárggyal, tevékenységgel) viszonozza. A PECS a kérések kifejezésére olyan
szimbólumokat (fotókat, képeket) használ, melyek kevésbé elvontak más alternatív rendszerekhez
képest, tehát ebből kifolyólag a gyermekek által könnyebben értelmezhetők. A spontán, önálló
kezdeményezéseket bátorítja, a gyermeket kezdeményezni és válaszolni egyaránt megtanítja.43239389_2021160337974438_5502076551849574400_n

Szakorvosi vizsgálatok

Az elmúlt két napban a budapesti Bethesda Gyermekkórház négy gyermekneurológusa és egy gyermekpszichiátere tartott központunkban szakvizsgálatokat.  A szakorvos csapat munkáját mentálhigiénés szakember és a gyermekneurológiai osztály főasszisztense segítette. A két nap alatt több mint 103 gyermeket sikerült megvizsgálniuk,  illetve az ADHD-val együttélő gyermekek családjainak tarottak ismeretterjesztő előadást. Mindemellett csapatunk munkáját számtalan információval, tanáccsal segítették.
Hiánypótló munkájukért hálásak vagyunk.

Civil kezdeményezésektől az államilag támogatott kora gyermekkori szolgáltatás hálózatig – BESZÁMOLÓ – Borboly Csaba

Borboly Csaba közösségi oldalán közzétett beszámolóját is idézzük:

“Nagy előrelépés lehet egy államilag támogatott korai fejlesztő hálózat kiépítése. Ennek előmozdítása közös ügy. Közös felelősség. A magyarországi jó példából itthon is példát vehetünk. A Prosperitas Vitae Egyesület- Korai fejlesztő központ Csíkszentmárton szervezésében a hétvégén szakmapolitikai konferenciának adott otthont #Csíksomlyó, ahol a jó példák mellett jövőbe mutató célokat és terveket is megfogalmaztak. Az eseményen jelen volt Barbara Czeizel korai fejlesztésért felelős miniszteri biztos is, akinek szakértelmére mi is támaszkodhatunk. Köszönet és elismerés Enikő Sógor és csapata munkájáért! Hiánypótló tevékenységük még nagyobb odafigyelést érdemel. Ugyancsak elismerés jár Csép Éva Andreanak, aki RMDSZ-es képviselőként a szociális ügyeink egyik kiemelkedő zászlóvivője. #KözösFelelősség #KözösÜgy

Civil kezdeményezésektől az államilag támogatott kora gyermekkori szolgáltatás hálózatig – BESZÁMOLÓ – Csép Éva Andrea

Az alábbiakban Csép Éva Andrea romániai parlamenti képviselő és Maros megyei RMDSZ Nőszervezetének elnöke közösségi oldalán közzétett beszámolóját idézzük:

“Minden szülőnek szüksége van arra, hogy ismerje jogait és tájékoztatva legyen, hogy probléma esetén tudja, az állami rendszereken belül milyen szolgáltatásokban és támogatásokban részesülhet, hova fordulhat amennyiben fogyatékkal élő gyereke van. Kötelességünk, hogy odafigyeljünk ezekre a családokra és segítsünk rajtuk ilyen szinten is. A kora gyermekkori prevenció állami szinten prioritás kell hogy legyen, ugyanis, ennek köszönhetően csökkenne a későbbi rehabilitációra és gondozásra szorultak száma. – erre hívtam fel a figyelmet azon a szakmai tanácskozáson, amelyet a Prosperitas Vitae Egyesület- Korai fejlesztő központ Csíkszentmárton szervezett Csíkszeredában, Sógor Enikő igazgatónő kezdeményezésére.
A szakmai tanácskozáson jelen volt Czeizel Barbara, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ igazgatója, aki ismertetve a magyarországi mintákat, olyan szakmai tapasztalatok megosztásával és tanácsokkal látott el, amelyek irányvonalakként szolgálhatnak az elkövetkezendő időszak munkájában.
Sok még a tennivaló, de hiszem, hogy ha megvannak a jól működő példák és egy erős csapat, hozzá tudjuk tenni azt a törvényes hátteret, amellyel elérhetjük, hogy állami szinten partnerekre találjunk.”

Civil kezdeményezésektől az államilag támogatott kora gyermekkori szolgáltatás hálózatig – BESZÁMOLÓ – Sógor Enikő

Az alábbiakban Sógor Enikő beszámolóját közöljük a konferenciáról.

“A FEJLŐDŐ GYERMEKÉRT TARTOTT MÁRCIUS 23-24. -I

SZAKMAPOLITIKAI KONFERENCIA

KÖVETKEZTETÉSEI és EREDMÉNYE:

Az előadások és a záró tanácskozás során az a közös álláspont körvonalazódott, hogy Romániában nagyon sok a tennivaló a kora gyermekkori fejlődés menetének biztonságossá tételében.

Nagyon sok a hiányosság az ezt az életszakaszt érintő egészségügyi , oktatási és szociális szolgáltatások terén úgy törvényi , mint gyakorlati szinten.

MINDANNYIAN EGYETÉRTETTÜNK, HOGY:

-rá kell döbbenteni a közvéleményt a kora gyermekkor fontosságára, a benne rejlő egyedi korrekciós és fejlődési potenciálra

-rá kell döbbenteni a szakembereket a kora gyermekkori intervenciós programok hatékonyságára a felnőttkori egészség és sikeresség megalapozásában

-rá kell döbbenteni a helyi és országos döntéshozókatt,tisztségviselőket hogy a gyermekek egészséges fejlődésnek biztosítása , így a kora gyermekkori inrtrevenció közügy

-rá kell döbbenteni a Román kormányt, hogy a kora gyermekkori intervenció állami feladat és a legerőteljesebb szociálpolitikai eszköz , amely gazdaságilag is többszörösen megtérül

-fel kell feltérképezni a valós helyzetet a kora gyermekkori szolgáltatások és a gyermekek egészségügyi állapotát illetően

-fel kell feljavítani a kora gyermekkora vonatkozó szolgáltatások törvényi hátterét, és kiegészíteni a hiányos szolgáltatásokat

-meg kell alkotni a korai intervenciós programok törvényi hátterét vagy kiegészíteni, feljavítani a meglévőket:

1. korai megelőző és ismeretterjesztő, információs, oktató program szülőknek
2. korai általános szűrő program magzati, csecsemő és kisgyermekkorban
3. korai fejlődést folyamatosan monitorizáló program -védőnőhálózat, családorvosok, gyermekorvosok, bölcsődék, óvodák hálózatszerű együttműködés
4. korai fejlesztő hálózat- speciális nevelési igényű, fogyatékkal élő gyermekeknek
5. korai oktatási hálózat- szociálisan hátrányosak felzárkóztatása, oktatás, fejlesztés
6. korai speciális oktatási és inkluzív oktatási program

-meg kell alkotni a korai fejlesztő szakmai képzés és a felkészítés lehetőségét minden érintett szakma területen belül

MINDEZEK ÉRDEKÉBEN :

Barbara Czeizel szakmai segítségét, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Támogatásával
Katalin Topolánszky-Zsindely-Budapest,Toma Sergiu-Chisinau, szakmai tanácsadást vállalt
- Csép Éva Andrea felvállalta a törvényjavaslat előkészítését, ügyünk politikai képviseletét
- a résztvevő, felszólaló szakemberek (….), megyei intézményvezetők (dr.Konrád Judit, Elena Mandru, Görbe Péter, Zoltán Elekes ) együttműködést vállaltak
- a résztvevő és felszólaló szülők együttműködést vállaltak
- Borboly Csaba, Kolozsvári Tibor, a Hargita Megyei Tanács képviseletében támogatásukról biztosítottak

A PROSPERITAS VITAE EGYESÜLET és a magam nevében
vállaltam a következő lépések koordinálását:

- résztvevő szakemberek, ki ki az ő régiójában (Vásárhely, Gyergyó, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, számoljon be a kezdeményezéseinkről a sajtóban, médiában
- egy helyi interdiszciplináris munkacsoport létrehozását a helyi korai szolgáltatatók jobb együttműködése érdekében
- vállalom egy olyan szakmai munkacsoport létrehozását, amely javaslataival segíti a törvénykidolgozást
- a miniszterelnökhöz írt levél elektronikus terjesztését a több aláírás érdekében május végi határidővel
- kerekasztalok, média kampány szervezését
szakképzések szervezését

A KONFERENCIA ELÉRTE A CÉLJÁT. MEGTETTÜK AZ ELSŐ LÉPÉST :

- az összefogásban,
- a közvélemény, a szakma és a politikum tájékoztatásában
- a probléma ismeretének elterjesztésében
- a következő lépések, tennivalók kijelölésében.

A hatékony és körültekintő társadalmak úgy segítik a gyermekek minél egészségesebb fejlődését, a család jól-létét, hogy formális és informális támogatást nyújtanak a családoknak. Amikor a szülők tapasztalatlanok a gyermeknevelésben, vagy az anyagi bizonytalanság, betegség stb. miatt túlterheltek, vagy, sérült gyermeket nevelnek a hatékony szülői felkészítés, folyamatos információ átadás és a korszerű, mindenki számára elérhető egészségügyi, oktatási és szociális támogató programok azok, amelyek közvetlenül- de, a családok jól-létének biztosítása révén közvetetten is -segíteni tudják a gyermekek fejlődését- a saját képességeik legmagasabb szintjének elérésében ,- a minél sikeresebb felnőtté válásban.”

Az eseményről készült fényképek intézményünk közösségi oldalán tekinthetőek meg.

Civil kezdeményezésektől az államilag támogatott kora gyermekkori szolgáltatás hálózatig

Szeretettel meghívunk a Prosperitas Vitae Egyesület, és a Szentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ szervezésében minden olyan szakembert (egészségügyi, oktatási, stb.) felelős szakmai vagy közigazgatási, politikai vezetőt, valamint civil szervezeti képviselőt, akinek hatáskörébe tartoznak a gyermekeink korai fejlődését, egészségét, oktatását és gondozását célzó szolgáltatások. Ugyanakkor szeretettel látunk minden érintett szülőt és érdekvédelmi szülői szervezetet is.

Időpont: 2018 március 23-24

Pénteken: 10 – 18 óráig: Előadnak és bemutatják jó gyakorlataikat valamint szakmai tapasztalataikat magyarországi és erdélyi korai fejlesztésben dolgozó szakemberek,

Szombaton: 9 – 14 óráig: záró tanácskozás, 12- től a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő Központ meglátogatása

Részvételi díj: 20 lej, amely tartalmazza a pénteki ebédet a Jakab Antal Tanulmányi Házban.

A konferencia célkitűzései:
• Megismerni a követendő jó gyakorlatokat a korai intervenció területén Romániában
• Összehasonlítani a romániai korai intervenció-gyakorlatot és törvényi hátteret a nyugateurópaiakkal és a magyarországi valamint moldáviai gyakorlattal
• Azonosítani a hiányokat a törvényalkotás és a meglévő civil és állami szolgáltatások szintjén valamint ezek feljavításának összehangolásának lehetőségét
• Megtervezni, kezdeményezni a perspektíva váltást a gyermekek fejlődését érintő egészségügyi, oktatási, szociális stratégiákban és szolgáltatásokban
• Megtenni az első lépéseket, egy nemzeti és regionális korai intervenció, stratégia és szolgáltatás hálózat gyakorlati kidolgozásáért
• Azonosítani a törvényalkotás, a finanszírozás és a minőségi kora gyermekkori intervenciós rendszer gyakorlati megvalósításának szintjén jelentkező problémákat
• Kezdeményezni a korai intervenciós szakma kialakítását (szakmai protokollok, egységes standardizált mérőeszközök, speciális fejlesztési módszerek, stb.) a képzésrendszer kialakítását
• Egy korai intervenciós műhely vagy érdekképviseleti csoport létrehozása
• Egy szakember bizottság létrehozása, amellyel kijelölhetők a következő lépések a cél eléréséhez

Jelentkezni az alábbi linken lehet:
https://goo.gl/forms/xUEpNuggLpwT2MT03

Szülőfórum

A Prosperitas Vitae Egyesület és a Korai Fejlesztő Központ szülőfórumot szervez, amelynek témája a sajátos nevelési igényű gyerekek iskolai orientációja.
Milyen törvényi és gyakorlatilag létező lehetőségek vannak a beiskolázásra Hargita megyében az SNI-s (CES) gyerekeknek?
Meghívott Szabó Irén, a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ vezetője.
Helyszín Hargita Megyei Multifunkcionális Központ.
Időpont- február 16, péntek, 9óra.

Szülőfórum

Központunk szociális kérdésekben is próbál segítséget nyújtani a hozzánk forduló családoknak. Ennek érdekében tematikus szülőfórumot szervezünk, ahol a szülők feltehetik kérdéseiket az illetékes szakembereknek.

Első alkalommal, január 18-án, csütörtökön, 9 órai kezdettel, szülőfórumot tartunk a csíksomlyói Multifunkcionális Központban (Fodor házzal átellenben), a speciális nevelési igényű gyerekek családjainak szóló jogokról és lehetőségekről.