Mi a korai beavatkozás?

Tapasztalatok alapján bebizonyosodott, hogy az eltérő fejlődésű babák, gyermekek komplex fejlesztése annál hatékonyabb, minél korábbi életszakaszban kezdődik el. A koragyermekkori beavatkozások olyan multidiszciplináris szolgáltatások, melyeket az 5 év alatti fejlődési zavarokkal küszködő vagy veszélyeztetett gyermekek és családjaik számára nyújtanak. Ezek a programok elősegítik a gyermekek fejlődését, minimalizálják a lehetséges lemaradásokat, javítják az aktuális problémákat, megelőzi az állapot további romlását, megakadályozza további zavarok megjelenését és elősegíti a család adaptív működését. A korai beavatkozás célját a gyermek számára fejlesztési és terápiás szolgáltatások a család számára pedig támasz, tanácsadás és irányítás nyújtása által éri el. A gyógypedagógiai ellátás a következő fejlődési területeket foglalja magába:

- a nagy -és finommotorika fejlesztése

- a szociális-érzelmi terület fejlesztése

- a kognitív terület fejlesztése

- a kommunikáció fejlesztése

- az önkiszolgáló tevékenység kialakítása

 

Milyen tünetekkel jelentkezhetnek fejlesztésre?

 

Ha bármilyen szokásostól, átlagtól eltérő fejlődést tapasztal gyermekén. Azok a gyermekek fordulhatnak hozzánk, akik jelentős elmaradást mutatnak egy vagy több fejlődési területen:

• mozgásfejlődés

• értelmi fejlődés

• hallás- és látásfejlődés

• kommunikáció- és beszédfejlődés

• szociális, érzelmi fejlődés

• viselkedésbeli eltérés

Már 2-3 hónapos kortól is észre lehet venni azokat a jeleket, amelyek mindenképpen figyelmet érdemelnek. Sajnos nem mindig tudjuk eldönteni, hogy gyerekünk az átlagos fejlődést követi-e, illetve megfelel-e az életkorának. A következőkben felsorolt jellemzőknek talán nem mindig tulajdonítunk nagy fontosságot, gyógypedagógiai szempontból mégis jelentős információ lehet. A bizonytalanság elkerülése, önmaga megnyugtatása, illetve a gyerek megfelelő fejlődése érdekében érdemes hozzánk fordulni, ha:

• a gyerekre a 3. hónap végén is jellemzőek a következők: nem gőgicsél, hangra nem reagál, arcra nem néz, nem tanusít figyelmet környezete iránt, szemét nem irányítja a tárgy felé, arra nem fókuszál, stb…

• ha a gyerek betöltötte már az 1 évet, de jellemzőek a következők: hangadással nem kezdeményez társalgást, nem képes hosszabb ideig figyelni a beszélőre, ritmikus zenére nem reagál kéz- és testmozdulatokkal, tárgyat nem tud elengedni, tárgyat edényből nem tud kivenni, beletenni, egymásra helyezni, nem tol játékautót/vonatot, apró tárgyakat nem tud felcsippenteni, az elrejtett játékokat nem keresi – az eredeti helyen, egyedül nem játszik 10 percig sem, eszközökkel nem tud megoldani egyszerű problémákat (pl kis doboz tetejét nem próbálja kinyitni, hogy megkeresse a benne lévő játékot vagy poharat nem fordít meg, hogy megszerezze a benne levő tárgyat, stb…

• ha a gyerek betöltötte már a 2 évet, de jellemzőek a következők: kérésre nem tud legalább 3 ruhadarabot kiválasztani, 2/4 kép közül nem tudja kiválasztani a megnevezett képet, kérésre testrészeire nem tud rámutatni, szavakkal nem kommunikál, ha a beszédének kb. 2/3-ada a környezete számára nem érthető, fonalat nem tud felcsippenteni, stb…

• ha a gyerek betöltötte már a 3 évet, de jellemzőek a következők: nem tud legalább 150 szót, két szavas kifejezéseket sem használ, rövid mondókát nem tud elmondani (nem kell hibátlannak lennie), gyöngyöt nem tud fűzni, ollóval nem tud vágni, ok-okozati összefüggéseket nem vesz észre, 3 darabos kirakójátékot nem tud megoldani, nem teremt kapcsolatot társaival, több gyermekkel együtt nem képes figyelni zenére vagy történetre legalább 10 percig, stb…

 

Iskoláskorban már fokozottabban és tisztábban jelennek meg a lemaradások, problémák. Ilyenkorra már kialakulhatnak a tanulási zavarok különböző formái, mint írás- és olvasási, számolási zavarok, és ennek következtében kialakuló viselkedészavarok. Célszerű minél korábban szakember segítségét kérni!