Intézményünk

korai

“Ő azt hiszi, csak játszik.
De mi már tudjuk, mire megy a játék.
Arra, hogy e világban, otthonosan mozgó,
eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle.”

(Varga Domonkos)

A Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ az átlagostól eltérően fejlődő 0–6 éves korú gyerekek megsegítésére alakult, és a különböző gyógypedagógiai, mozgásfejlesztő és egyéb terápiás szolgáltatások révén célja ezen gyerekek képességeinek maximális kifejlesztése, életkörülményeinek javítása.
6 évesnél nagyobb gyerekek fejlesztése esetében rehabilitációról beszélünk, központunk az ő esetükben tanácsadással is szolgál a társadalmi beilleszkedés, iskolaválasztás terén.

minilogo

Történetünk

Több mint hat évvel az átadás után 2010 februárjában ténylegesen is megkezdődött a munka a Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban. Az első napon a Magyarországról érkezett gyermek-neurológus mellett egy pszichológus, egy mozgásterapeuta és egy gyógypedagógus vizsgálta a gyerekeket.

Azóta a folyamatosan bővülő, lelkes szakembergárda naponta fogadja meghatározott órarend szerint a megye bármely részéről érkező, fejlesztésre szoruló gyerekeket.
Emellett heti egy alkalommal várják pszichológiai felmérésre  az újonnan jötteket. A gyermekkel történő spontán játékszituáció alapján mérik fel a gyermek fejlődési szintjét, majd  a mozgásfejlettségét.
Szükség szerint orvosi, neurológiai és  pszichiátriai vizsgálatot is végeznek.
A vizsgálati eredmények alapján kezelést, illetve fejlesztést javasolnak a gyerekek számára.

“Bármelyik életkorban el lehet kezdeni a fejlesztést, mindig meg kell adni az esélyt – vélekedett dr. Pálmafy Beatrix, a Budapesti Mozgásjavító Iskola gyermekneurológusa. – Nagyobbaknál persze már nem korai fejlesztésről, hanem rehabilitációról beszélünk, de úgy látom, itt valóban érdemes rehabilitációs központot létrehozni, hiszen megvannak a lehetőségek, az infrastruktúra és a szakembergárda is alakul.”
A Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ az átlagostól eltérően fejlődő 0–6 éves korú gyerekek megsegítésére alakult, és a különböző gyógypedagógiai, mozgásfejlesztő és egyéb terápiás szolgáltatások révén célja ezen gyerekek képességeinek maximális kifejlesztése, életkörülményeinek javítása.
6 évesnél nagyobb gyerekek fejlesztése esetében rehabilitációról beszélünk, központunk az ő esetükben tanácsadással is szolgál a társadalmi beilleszkedés, iskolaválasztás terén.
A több mint nyolcszáz négyzetméteres korai fejlesztő központban többek között tornatermek és fürdőmedence is áll a betegek rendelkezésére.
Jelen pillanatban mintegy 80 gyermek és családja jár fejlesztésre központunkba, egyéni  (gyógytorna, gyógypedagógia, pszichoterápia) vagy csoportos foglalkozásra, heti egy alkalommal minimum fél évig, illetve 460 gyerek részesült komplex vizsgálatban beindulásunk óta.
A szolgáltatások nagyrésze ambuláns, ami azt jelenti, hogy a szülők meghatározott időben hozhatják fejlesztő terápiára gyermekeiket, heti egy-két alkalommal.

2011 őszétől beindult a csoportos foglalkoztatásunk is. Kis létszámú csoportjainkban részképességfejlesztésben, szociális, interaktív fejlesztésben részesülnek az óvodába, iskolába nehezebben beilleszkedő gyerekek.

A nyári időszakban felzárkóztató, szintentartó táborokat tartunk gyerekeinknek.

“Itt minden eset egyedi és változó nehézségű” – állitja Sógor Enikő pszichológus, a központ vezetője, a kérdés inkább az, hogy kinek, milyen részképességben van lemaradása.
Éppen ezért van komplex egyéni terápia, csoportos terápia, egyeseknek csak a mozgását fejlesztjük, másoknak pedig a szociális-, érzelmi-, illetve gondolkodási funkcióit is, ugyanakkor külön figyelmet fordítunk a szülőkre: önsegítő szülőcsoportokat szervezünk, családterápiában részesitjük, vagy egészen gyakorlati tanácsokkal látjuk el őket, a gyerekekkel kapcsolatos napi gondjaikban (önellátás, önállóságra nevelés, stb.).

 

Szakmai támogatóink

A Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központot a csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház tartja fenn.
Emellett, szinte kéthavi rendszerességgel, a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat támogatásaként, dr. Büki György budapesti gyermekneurológus egy héten át fogadja a vizsgálatra jelentkezőket. Ugyanakkor dr. Pálmafy Beatrix szintén budapesti gyermekneurológus önkéntesként  évente öt-hat alkalommal vállal vizsgálati hetet központunkban.
A fenntemlített két szakember érkezését időben leközöljük a  helyi sajtóban elérhetőségeinkkel együtt, annak érdekében, hogy az érdeklődők időben jelentkezhessenek a vizsgálatokra.

Az állandó munkatársak mellett a Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő Központ mögött olyan elismert szakemberek és szervezők állnak, mint dr. Edvi Péter, a Nemzetközi Gyermekmentő Alapítvány elnöke és munkatársai (Molnár Márta, dr. Büki György), Czeizel Barbara, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ vezetője és munkatársai (Zsindely Katalin, Tóth Anikó, Hajtó Krisztina), dr. Demeter Ferenc, a Hargita Megyei Kórház menedzser igazgatója, dr. Bíró Basa Éva gyermekpszichiáter, Peter Holzmüller gyógytornász és még sokan mások.

 

Mi a jövő?

Peter Holzmüller, a németországi Schön Kliniken gyógytornász-terapeutája, a szentmártoni központ 2010 májusi bemutatásakor két beteg vizsgálata között elmondta, hogy úgy 30 évvel ezelőtt, a szentmártonihoz hasonló módon indították el a klinikájukat egy kis, mintegy 2000 lakosú németországi faluban. Akkor 20-an dolgoztak a klinikán, ma már 1100-an vannak. Gyermek-neurológiai kezelések terén Németországban ők az elsők, de világszinten is vezető helyen tartják számon őket. Ám állítása szerint ehhez nem volt elég az, hogy jó szakmai csapat verbuválódott össze, hanem az is kellett, hogy a gazdasági és politikai életben olyan vezetők legyenek, akik hittek bennük. A klinika gazdaságilag is sikertörténet ma már, hiszen a világhírű Schön csoportból a legnyereségesebb, és nem elhanyagolható az sem, hogy a falu lakosai jó részének, mintegy 500 személynek munkahelyet biztosít. Így válhat egy térségben komoly gazdasági tényezővé is egy ilyen intézmény. A potenciál ugyanúgy nálunk is adott, az igény is megvan rá, kérdés, hogy tudunk-e élni vele.
Reméljük, Isten segitségével, kitartással, összefogással elindulhatunk a siker útján!