PECS képzés

A Prosperitas Vitae Egyesület szervezésében, szeptember 29 és 30-án lezajlott a PECS (Picture Exchange
Communications System) képzés. Meghívottunk Lili Covaci pszichológus, a Pyramid Learning System
tanácsadója volt. Hargita, Kovászna és Kolozs megyei szakemberek, valamint szülők vehettek részt a
tanfolyamon, anyagi támogatást élvezve a Prosperitas Vitae Egyesület részéről, a „Hargita Megye Kora
Gyermekkori Program” keretén belül . A projekt támogatója a Magyar Kormány Emberi Erőforrások
Minisztériuma.
A módszer elsajátításának fontossága kiderül PECS (Picture Echange Communications System) rövid
leírásából. Magyar neve a képek cseréjén alapuló kommunikációs rendszer, az amerikai Andrew Bondy és
Lori Frost dolgozta ki. A képcserés kommunikációval (PECS) kommunikáló gyermek a nála lévő képet
átadja egy személynek, aki odaadja a gyermek által óhajtott dolgot vagy elvégzi a gyermek által kért
cselekvést (pl. Pörgess! Hintáztass! Labdát kérek!). Tehát a gyermek a nála lévő képet „becseréli” egy
olyan tárgyra, cselekvésre, amit szeretne. A képcserés kommunikációs rendszer által a gyermek számára
konkréttá, lassabbá és vizualizálttá válik a kommunikáció adok-kapok jellege, a gyermek kérését (kép
átnyújtása) a felnőtt válasszal (tárggyal, tevékenységgel) viszonozza. A PECS a kérések kifejezésére olyan
szimbólumokat (fotókat, képeket) használ, melyek kevésbé elvontak más alternatív rendszerekhez
képest, tehát ebből kifolyólag a gyermekek által könnyebben értelmezhetők. A spontán, önálló
kezdeményezéseket bátorítja, a gyermeket kezdeményezni és válaszolni egyaránt megtanítja.43239389_2021160337974438_5502076551849574400_n

Szakorvosi vizsgálatok

Az elmúlt két napban a budapesti Bethesda Gyermekkórház négy gyermekneurológusa és egy gyermekpszichiátere tartott központunkban szakvizsgálatokat.  A szakorvos csapat munkáját mentálhigiénés szakember és a gyermekneurológiai osztály főasszisztense segítette. A két nap alatt több mint 103 gyermeket sikerült megvizsgálniuk,  illetve az ADHD-val együttélő gyermekek családjainak tarottak ismeretterjesztő előadást. Mindemellett csapatunk munkáját számtalan információval, tanáccsal segítették.
Hiánypótló munkájukért hálásak vagyunk.

Civil kezdeményezésektől az államilag támogatott kora gyermekkori szolgáltatás hálózatig – BESZÁMOLÓ – Borboly Csaba

Borboly Csaba közösségi oldalán közzétett beszámolóját is idézzük:

“Nagy előrelépés lehet egy államilag támogatott korai fejlesztő hálózat kiépítése. Ennek előmozdítása közös ügy. Közös felelősség. A magyarországi jó példából itthon is példát vehetünk. A Prosperitas Vitae Egyesület- Korai fejlesztő központ Csíkszentmárton szervezésében a hétvégén szakmapolitikai konferenciának adott otthont #Csíksomlyó, ahol a jó példák mellett jövőbe mutató célokat és terveket is megfogalmaztak. Az eseményen jelen volt Barbara Czeizel korai fejlesztésért felelős miniszteri biztos is, akinek szakértelmére mi is támaszkodhatunk. Köszönet és elismerés Enikő Sógor és csapata munkájáért! Hiánypótló tevékenységük még nagyobb odafigyelést érdemel. Ugyancsak elismerés jár Csép Éva Andreanak, aki RMDSZ-es képviselőként a szociális ügyeink egyik kiemelkedő zászlóvivője. #KözösFelelősség #KözösÜgy

Civil kezdeményezésektől az államilag támogatott kora gyermekkori szolgáltatás hálózatig – BESZÁMOLÓ – Csép Éva Andrea

Az alábbiakban Csép Éva Andrea romániai parlamenti képviselő és Maros megyei RMDSZ Nőszervezetének elnöke közösségi oldalán közzétett beszámolóját idézzük:

“Minden szülőnek szüksége van arra, hogy ismerje jogait és tájékoztatva legyen, hogy probléma esetén tudja, az állami rendszereken belül milyen szolgáltatásokban és támogatásokban részesülhet, hova fordulhat amennyiben fogyatékkal élő gyereke van. Kötelességünk, hogy odafigyeljünk ezekre a családokra és segítsünk rajtuk ilyen szinten is. A kora gyermekkori prevenció állami szinten prioritás kell hogy legyen, ugyanis, ennek köszönhetően csökkenne a későbbi rehabilitációra és gondozásra szorultak száma. – erre hívtam fel a figyelmet azon a szakmai tanácskozáson, amelyet a Prosperitas Vitae Egyesület- Korai fejlesztő központ Csíkszentmárton szervezett Csíkszeredában, Sógor Enikő igazgatónő kezdeményezésére.
A szakmai tanácskozáson jelen volt Czeizel Barbara, Magyarország Emberi Erőforrások Minisztériumának miniszteri biztosa, a Budapesti Korai Fejlesztő Központ igazgatója, aki ismertetve a magyarországi mintákat, olyan szakmai tapasztalatok megosztásával és tanácsokkal látott el, amelyek irányvonalakként szolgálhatnak az elkövetkezendő időszak munkájában.
Sok még a tennivaló, de hiszem, hogy ha megvannak a jól működő példák és egy erős csapat, hozzá tudjuk tenni azt a törvényes hátteret, amellyel elérhetjük, hogy állami szinten partnerekre találjunk.”

Civil kezdeményezésektől az államilag támogatott kora gyermekkori szolgáltatás hálózatig – BESZÁMOLÓ – Sógor Enikő

Az alábbiakban Sógor Enikő beszámolóját közöljük a konferenciáról.

“A FEJLŐDŐ GYERMEKÉRT TARTOTT MÁRCIUS 23-24. -I

SZAKMAPOLITIKAI KONFERENCIA

KÖVETKEZTETÉSEI és EREDMÉNYE:

Az előadások és a záró tanácskozás során az a közös álláspont körvonalazódott, hogy Romániában nagyon sok a tennivaló a kora gyermekkori fejlődés menetének biztonságossá tételében.

Nagyon sok a hiányosság az ezt az életszakaszt érintő egészségügyi , oktatási és szociális szolgáltatások terén úgy törvényi , mint gyakorlati szinten.

MINDANNYIAN EGYETÉRTETTÜNK, HOGY:

-rá kell döbbenteni a közvéleményt a kora gyermekkor fontosságára, a benne rejlő egyedi korrekciós és fejlődési potenciálra

-rá kell döbbenteni a szakembereket a kora gyermekkori intervenciós programok hatékonyságára a felnőttkori egészség és sikeresség megalapozásában

-rá kell döbbenteni a helyi és országos döntéshozókatt,tisztségviselőket hogy a gyermekek egészséges fejlődésnek biztosítása , így a kora gyermekkori inrtrevenció közügy

-rá kell döbbenteni a Román kormányt, hogy a kora gyermekkori intervenció állami feladat és a legerőteljesebb szociálpolitikai eszköz , amely gazdaságilag is többszörösen megtérül

-fel kell feltérképezni a valós helyzetet a kora gyermekkori szolgáltatások és a gyermekek egészségügyi állapotát illetően

-fel kell feljavítani a kora gyermekkora vonatkozó szolgáltatások törvényi hátterét, és kiegészíteni a hiányos szolgáltatásokat

-meg kell alkotni a korai intervenciós programok törvényi hátterét vagy kiegészíteni, feljavítani a meglévőket:

1. korai megelőző és ismeretterjesztő, információs, oktató program szülőknek
2. korai általános szűrő program magzati, csecsemő és kisgyermekkorban
3. korai fejlődést folyamatosan monitorizáló program -védőnőhálózat, családorvosok, gyermekorvosok, bölcsődék, óvodák hálózatszerű együttműködés
4. korai fejlesztő hálózat- speciális nevelési igényű, fogyatékkal élő gyermekeknek
5. korai oktatási hálózat- szociálisan hátrányosak felzárkóztatása, oktatás, fejlesztés
6. korai speciális oktatási és inkluzív oktatási program

-meg kell alkotni a korai fejlesztő szakmai képzés és a felkészítés lehetőségét minden érintett szakma területen belül

MINDEZEK ÉRDEKÉBEN :

Barbara Czeizel szakmai segítségét, az Emberi Erőforrások Minisztériumának Támogatásával
Katalin Topolánszky-Zsindely-Budapest,Toma Sergiu-Chisinau, szakmai tanácsadást vállalt
- Csép Éva Andrea felvállalta a törvényjavaslat előkészítését, ügyünk politikai képviseletét
- a résztvevő, felszólaló szakemberek (….), megyei intézményvezetők (dr.Konrád Judit, Elena Mandru, Görbe Péter, Zoltán Elekes ) együttműködést vállaltak
- a résztvevő és felszólaló szülők együttműködést vállaltak
- Borboly Csaba, Kolozsvári Tibor, a Hargita Megyei Tanács képviseletében támogatásukról biztosítottak

A PROSPERITAS VITAE EGYESÜLET és a magam nevében
vállaltam a következő lépések koordinálását:

- résztvevő szakemberek, ki ki az ő régiójában (Vásárhely, Gyergyó, Kézdivásárhely, Sepsiszentgyörgy, Kolozsvár, számoljon be a kezdeményezéseinkről a sajtóban, médiában
- egy helyi interdiszciplináris munkacsoport létrehozását a helyi korai szolgáltatatók jobb együttműködése érdekében
- vállalom egy olyan szakmai munkacsoport létrehozását, amely javaslataival segíti a törvénykidolgozást
- a miniszterelnökhöz írt levél elektronikus terjesztését a több aláírás érdekében május végi határidővel
- kerekasztalok, média kampány szervezését
szakképzések szervezését

A KONFERENCIA ELÉRTE A CÉLJÁT. MEGTETTÜK AZ ELSŐ LÉPÉST :

- az összefogásban,
- a közvélemény, a szakma és a politikum tájékoztatásában
- a probléma ismeretének elterjesztésében
- a következő lépések, tennivalók kijelölésében.

A hatékony és körültekintő társadalmak úgy segítik a gyermekek minél egészségesebb fejlődését, a család jól-létét, hogy formális és informális támogatást nyújtanak a családoknak. Amikor a szülők tapasztalatlanok a gyermeknevelésben, vagy az anyagi bizonytalanság, betegség stb. miatt túlterheltek, vagy, sérült gyermeket nevelnek a hatékony szülői felkészítés, folyamatos információ átadás és a korszerű, mindenki számára elérhető egészségügyi, oktatási és szociális támogató programok azok, amelyek közvetlenül- de, a családok jól-létének biztosítása révén közvetetten is -segíteni tudják a gyermekek fejlődését- a saját képességeik legmagasabb szintjének elérésében ,- a minél sikeresebb felnőtté válásban.”

Az eseményről készült fényképek intézményünk közösségi oldalán tekinthetőek meg.

Civil kezdeményezésektől az államilag támogatott kora gyermekkori szolgáltatás hálózatig

Szeretettel meghívunk a Prosperitas Vitae Egyesület, és a Szentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ szervezésében minden olyan szakembert (egészségügyi, oktatási, stb.) felelős szakmai vagy közigazgatási, politikai vezetőt, valamint civil szervezeti képviselőt, akinek hatáskörébe tartoznak a gyermekeink korai fejlődését, egészségét, oktatását és gondozását célzó szolgáltatások. Ugyanakkor szeretettel látunk minden érintett szülőt és érdekvédelmi szülői szervezetet is.

Időpont: 2018 március 23-24

Pénteken: 10 – 18 óráig: Előadnak és bemutatják jó gyakorlataikat valamint szakmai tapasztalataikat magyarországi és erdélyi korai fejlesztésben dolgozó szakemberek,

Szombaton: 9 – 14 óráig: záró tanácskozás, 12- től a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő Központ meglátogatása

Részvételi díj: 20 lej, amely tartalmazza a pénteki ebédet a Jakab Antal Tanulmányi Házban.

A konferencia célkitűzései:
• Megismerni a követendő jó gyakorlatokat a korai intervenció területén Romániában
• Összehasonlítani a romániai korai intervenció-gyakorlatot és törvényi hátteret a nyugateurópaiakkal és a magyarországi valamint moldáviai gyakorlattal
• Azonosítani a hiányokat a törvényalkotás és a meglévő civil és állami szolgáltatások szintjén valamint ezek feljavításának összehangolásának lehetőségét
• Megtervezni, kezdeményezni a perspektíva váltást a gyermekek fejlődését érintő egészségügyi, oktatási, szociális stratégiákban és szolgáltatásokban
• Megtenni az első lépéseket, egy nemzeti és regionális korai intervenció, stratégia és szolgáltatás hálózat gyakorlati kidolgozásáért
• Azonosítani a törvényalkotás, a finanszírozás és a minőségi kora gyermekkori intervenciós rendszer gyakorlati megvalósításának szintjén jelentkező problémákat
• Kezdeményezni a korai intervenciós szakma kialakítását (szakmai protokollok, egységes standardizált mérőeszközök, speciális fejlesztési módszerek, stb.) a képzésrendszer kialakítását
• Egy korai intervenciós műhely vagy érdekképviseleti csoport létrehozása
• Egy szakember bizottság létrehozása, amellyel kijelölhetők a következő lépések a cél eléréséhez

Jelentkezni az alábbi linken lehet:
https://goo.gl/forms/xUEpNuggLpwT2MT03

Szülőfórum

A Prosperitas Vitae Egyesület és a Korai Fejlesztő Központ szülőfórumot szervez, amelynek témája a sajátos nevelési igényű gyerekek iskolai orientációja.
Milyen törvényi és gyakorlatilag létező lehetőségek vannak a beiskolázásra Hargita megyében az SNI-s (CES) gyerekeknek?
Meghívott Szabó Irén, a Hargita Megyei Nevelési Tanácsadó és Erőforrás Központ vezetője.
Helyszín Hargita Megyei Multifunkcionális Központ.
Időpont- február 16, péntek, 9óra.

Szülőfórum

Központunk szociális kérdésekben is próbál segítséget nyújtani a hozzánk forduló családoknak. Ennek érdekében tematikus szülőfórumot szervezünk, ahol a szülők feltehetik kérdéseiket az illetékes szakembereknek.

Első alkalommal, január 18-án, csütörtökön, 9 órai kezdettel, szülőfórumot tartunk a csíksomlyói Multifunkcionális Központban (Fodor házzal átellenben), a speciális nevelési igényű gyerekek családjainak szóló jogokról és lehetőségekről.

Koraszülöttek Világnapja

Füstös Annamária doktornő meghívására mi is részt vehettünk az első csíkszeredai koraszülöttekről szóló találkozón. Kollégáink beszéltek arról, hogy mit is jelent a korai fejlesztés, illetve arról, hogy melyek azok a módszerek amit már nagyon korai szakaszban tudunk nyújtani a koraszülött és más pici babáknak is. Továbbá arról is beszámoltak, hogy a Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő Központban milyen más módszerekkel, terápiákkal tudjuk és próbáljuk segíteni azokat a gyerekeket és családjaikat, akiknek erre szükségük van.

Az eseményről a Hargita Népe is beszámolt, a cikk ITT olvasható.

„KEREKASZTAL A KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓÉRT” beszámoló

Pénteken nem evett meg Csíkszeredában senkit a medve,
ami nagyon jó hír! Amit viszont szintén nagyon fontos lenne tudni, az, hogy

Romániában évente több tízezer gyermeknek kevesebb esélye van optimálisan fejlődni, mint a legtöbb Európai országban.

Beszámoló a korai intervencióért szervezett kerekasztalról:

November 10.-én pénteken a Prosperitas Vitae Egyesület kezdeményezésével Kerekasztal beszélgetés zajlott a korai intervencióról, vagyis a gyermekek korai optimális fejlődésének biztonságosabbá tételéről Romániában.

Romániában hírértéke leginkább a medvés és hasonló szenzációba illő történetknek van, de
nem sokan vannak tudatában, hogy az állam nem biztosítja, a rendszeres korai szűrést, a testi –lelki fejlődés folyamatos nyomonkövetését, hogy születésük után három illetve gyakran öt éves korig csak a szülőkön múlik, hogy kiderüljön, ha valami veszélyezteti a fejlődésüket.
Ebben a fejlődési időszakban alapozódik meg személyiségünk és felnőttkorig kihatóan testi, pszichés és értelmi egészségünk.
Ha valami nincs rendben a fejlődéssel ebben az intenzív formálódási periódusban sokkal hatékonyabb minden beavatkozás, akár enyhe , akár súlyos zavarról van szó.

A másik nyugtalanító hír az,
hogy, ha kiderül, hogy baj van, nem biztos hogy megfelelő segítségehez lehet jutni.
Romániában a fejlődési zavarral élő gyermekek korai ellátása (de a későbbi is nagyrészt) a többnyire szülők, vagy külföldi alapítványok által kezdeményezett civil szervezetekre háruló feladat.
Nincs államilag működtetett korai fejlsztő hálózat, kevés a speciálisan erre a korosztályra szakosodott szakember és a leginkább rászorultak nem jutnak segítséghez.Vidéken és kisvárosokban, vagy a gyengébb anyagi körülmények között élők egyáltalán nem jutnak hozzá.Körülbelől 5-10 olyan alapítvány van Romániában ,ahol korai fejlesztésre szakosodtak.

A kerekasztal szervezésének a célja egy olyan összefogás és kampány elindítása, amely a romániai kora gyermekkori és a speciális szükségletű gyermekek egszségügyi, oktatási és gyermekvédelmi szolgáltatásainak javításához és a nemzeti korai intervenciós hálóza megalapításához vezet.

Részletesebben a kerekasztalról:

Sógor Enikő, miután felvázolta a romániai szolgáltatások hiányosságait és felhívta a figyelmet, hogy Romániában nincs tudatában a társadalom és a politikum sem, hogy mit veszít, amikor nem ismeri fel a korai évek meghatározó jellegét az egész életen át tartó egészség és sikeresség szempontjából.
Pár jó kezdeményezést hozott fel példának főleg besztercei „Inocentii „ és a kisinyói „Voinicel”alapítvány, a vásárhelyi Alpha Transilvánia,a szatmári Scheffer János alapítvány esetét és a jóléti országokból párat.
Végül összefogásra kérte fel a résztvevő szülőket, szakembereket, megyei intézményvezetőket, és a jelenlevő politikusokat.
„Közismertté kell tenni a problémát annak érdekében, hogy változzon a helyzet és rá kell venni a román kormányt arra, hogy létrehozzon egy országos korai fejlesztő szolgáltatási rendszert” – nyomatékosította a korai fejlesztés területén szükséges mielőbbi lépéseket.

A résztvevők egy kérést írtak alá, amelyet eljuttatnak Románia miniszterelnökéhez és kormányához. Ugyanakkor európai parlamenti képviselőkhöz is címeztek egy kérést, annak érdekében, hogy az Európai Parlament segítségével is nyomást gyakorolhassanak a román kormány szociálpolitikájára. A jelen lévő RMDSZ-es – Korodi Attila és Csép Éva Andrea romániai parlamenti, illetve Sógor Csaba európai parlamenti – képviselők támogatásukról biztosították a kezdeményezést.
„Az Unió nem tud kötelező érvénnyel beleszólni a tagállami hatáskörbe tartozó szociálpolitikai kérdésekbe, de figyelemfelkeltő eszközzel és a jó példák megosztásával, azok szorgalmazásával segíteni tudja a korai fejlesztés ügyét is. Az Európai Parlament Foglalkoztatási és Szociális Bizottságában (EMPL) ezzel és hasonló kérdésekkel is rendszeresen foglalkozunk” – mondta Sógor Csaba az eseményen. Korodi Attila és Csép Éva Andrea pedig mindketten hangsúlyozták, hogy a kérdés megoldása érdekében teljes összefogásra, illetve a nyilvánosság bevonására van szükség annak érdekében, hogy a problémát szélesebb körben is tudatosítsák és megismertessék.
Csép Andrea az RMDSZ szociális ügyekért felelős képviselője személyesen felvállalta a Prosperitas Vitae egyesület kezdeményezését.

Elekes Zoltán a Hargita Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság vezetője és Elena Mandru, a speciális oktatásért felelős Hargita megyei szaktanfelügyelő szintén, a mindkét szakterületen jellemző, 0-3 éves korúaknak szóló szolgáltatás hiányról és a rendszerben dolgozó szakemberek alacsony létszámáról, a koncepció és a pénzhiány okozta nehézségekről beszéltek. Demeter Ferenc, a Hargita megyei sürgősségi kórház menedzserigazgatója pedig a törvény által szabályozott egészségügyi struktúrák működését nehezítő tényezőkre és a rendszer alulfinanszírozottságára mutatott rá.

A kerekasztal részeként felszólaló szülők és szakemberek a Hargita, Maros, illetve Szatmár megyei civilszervezeti intézmények képviseletében is a saját területükön tapasztalt nehézségekről is számoltak be. A találkozó résztvevői egyhangúan üdvözölték a kezdeményezést, a támogatás hiányából származó problémák mellett a korai gyermekkori intervenciós szolgáltatás felelős minisztériumának, vagyis szakágazatának a kijelölését találták a legnehezebb megoldásra váró feladatnak.

A résztvevők a találkozó végén aláírták a helyzet megoldását sürgető dokumentumot és kijelölték a következő lépéseket az országos korai intervenciós hálózat kialakítása kapcsán. A folyamat továbbgördítése érdekében további kerekasztal-beszélgetéseket szerveznek más megyeszékhelyeken is: decemberben megalakítanak a helyi szolgáltatási rendszer javítása érdekében egy munkacsoportot, jövő márciusban pedig megszervezik a már bejelentett helyi konferenciát, illetve egy másik, nemzetközi jellegű konferenciát is terveznek, amelyre majd az Európai Parlamentben kerül sor.

“A Jóllét segít a fejlődésben”

Miután sikeresen kiviteleztük az idei évben is a MOL Románia, valamint a Közösségért Alapítvány által finanszírozott – “A Jóllét segít a fejlődésben” című projektet, Kolozsváron is bemutattuk az eredményeit, tevékenységeinek fontosságát. Köszönjük a szülők bizalmát és a szakemberek elhívatottságát. Ismét bebizonyosodott, hogy összefogással sikeresek lehetünk.

A bemutatóról készült videófelvételt ITT tekinthetik meg.

„KEREKASZTAL A KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓÉRT”

November 10.-én a (minikonferencia helyett) „KEREKASZTAL A KORAGYERMEKKORI INTERVENCIÓÉRT” címmel délután 2:00 órától kerekasztal megbeszélés kap helyet Hargita Megye Tanácsának épületében a márványteremben.
A megbeszélés célja a szakmák és különböző közigazgatási kompetencia szintek és területek képviselői, valamint szülők összefogása gyermekeink optimális fejlődése érdekében.
Első lépésként ott helyben:
•Létrehozunk egy munkacsoportot,
•Kérést intézünk a kormányhoz és
•Felhívást az európai parlamenthez, hogy teremtsük meg közösen a törvényi és gyakorlati feltételeit Romániában egy hatékony gyermekellátó rendszernek, amelynek alapeleme az országos Kora Gyermekkori Intervenciós hálózat megszervezése.
A MINIKONFERENCIA EBBEN A TÉMÁBAN MÁRCIUSBAN LESZ MEGRENDEZVE!
Addig is lépnünk kell és szeretettel várunk a KEREKASZTALRA minden embert: szülőt, orvost, pedagógust, segítő szakembert, sajtóképviselőt, polgármestert, tanácsost, politikust,
Aki változtatni szeretne!
A KEREKASZTAL PROGRAMJA
2:00-Rövid felvezető: Miért kell összefogjunk és miért a korai intervencióért?- Sógor Enikő
2:15 -Konkrét kérdések feltevése, megtárgyalása
• Kinek a dolga, hogy hogyan fejlődik a gyermek? Milyen nehézségek adódnak ebben a feladatban?
• Mi az, ami nem működik?
• Mi kellene fókuszban legyen?
• Hogyan tehetnénk hatékonnyá a gyermek -egészségügyben, -oktatásban, -szociális és gyermekvédelemi szférában levő szolgáltatásokat? Mire volna szükség?
• Milyen támogatási rendszert kellene kidolgozni?
• Hogyan juthatunk el a civil kezdeményezésektől az államilag támogatott korai intervenciós hálózatig?
• Ki milyen szerepet vállal, vállalhat ebben?
4:30-Munkacsoport megalakítása
-Közös dokumentumok véglegesítése, elfogadása, aláírása

A KEREKASZTAL MEGHÍVOTT RÉSZTVEVŐI: helyi, országos és európai szintű politikusok, szakemberek, megyei intézmények vezetői, szülők, civil szervezetek képviselői, sajtó.

SZERVEZŐK: Prosperitas Vitae Egyesület, Megyei Sűrgösségi Kórház, Megyei Szociális és Gyermekvédelmi Igazgatóság

Munkalehetőség a Prosperitas Vitae Egyesületnél

Munkavégzés helye: Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő Központ
Felvételt hirdetünk az alábbi munkakörökre: (4 fő)
- gyógypedagógus – meghatározatlan idejű teljes vagy részmunkaidős állás
- logopédus – meghatározatlan idejű részmunkaidős állás
- szociális munkás – meghatározatlan idejű részmunkaidős állás
- gyógytornász – meghatározatlan idejű teljes munkaidős állás
Minden munkakör esetében a jelentkezés feltétele:
- magyar nyelven megirt Europass önéletrajz
- magyar nyelven megirt motivációs levél
- szelekciós kritérium a román és magyar nyelv kommunikációs szintű ismerete
- frissen végzett, pályakezdő, de a szakma iránt elkötelezett munkatársakat jelentkezését is várjuk
Az önéletrajzokat és motivációs leveleket:
- a központ recepcióján lehet leadni, munkanapokon 8-15 óra között, valamint
-elektronikusan az prosperitasvitae@yahoo.com email címre elküldeni.
-jelentkezési határidő 2017 szeptember 21 csütörtök.

Korai Fejlesztés Tusványoson

Idén a Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ és a Prosperitas Vitae egyesület is részt vett az Erdély Café egyesület szervezésében a 28. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor programján.  Az érdeklődőknek lehetőségük volt kirpóbálni a mezítlábas terápiás ösvényt illetve interaktív kuckó keretén belül tehettek fel kérdéseket a központ szakembereinek. Két előadáson is részt vehettek a táborozók a korai fejlesztés témakörében illetve lehetőségük nyílt önismereti műhelyen részt venni.

Az eseményeken készült fotókat megtekinthetik ITT.

Táborok 2017

2017 július 3-7, illetve 10-14 között zajlottak, az immár hanyományosnak mondható nyári táboraink. Idei témánkat a természetből merítettük. Minden nap egy-egy téma köré szerveztük tevékenységeinket, így tanultunk az állatokról, növényekről, természeti jelenségekről a gyerekek szociális készségeit is fejlesztve.
Több mint 60 gyermeket próbáltunk bevezetni a játszva tanulás izgalmas világába.

20106426_1355436274572646_9102965384091270168_n

20031727_1355436411239299_3976565501935404594_n

19554473_1355435331239407_3066692665180758870_n

 

További fényképek megtekinthetőek ITT.

Iskola másként

Idén is fogadtuk a kicsiket az „Iskola másként” projekt keretén belül. A szentmártoni óvoda három csoportja és egy előkészítő osztály vett részt a foglalkozásainkon. Az idei foglalkozások a testséma és az önismeret témája köré szerveződtek. Ezen kívül próbáltuk a kicsiket érzékenyíteni a másság elfogadására is. Játékos feladatokkal, rajzolással, festéssel, mondókázással és különböző mozgásos gyakorlatok segítségével próbáltuk jobban megismertetni a kicsiket a saját testsémájukkal, ugyanakkor arra is szerettük volna felhívni a figyelmüket, hogy mennyire fontos figyelni egymásra, milyen jó dolog együtt működni és együtt megoldani közös feladatokat. A foglalkozásokat játékos relaxációval zártuk. Köszönjük a részvételt és az együttműködést!

18582012_1439317039492107_8999795535516070918_n

18620176_1439317036158774_8803867792634858305_n

 

További fényképek ITT tekinthetőek meg.

Játékos Majális

Május 6-án egyesületünk is részt vett a Csíki Majális rendezvényén. A munkatársaink által felállított mezítlábas ösvény, és készségfejlesztő játékok, mókás tevékenységek nagy népszerűségnek örvendtek a kalandvágyó gyermekek körében. Köszönjük a kis résztvevőknek, a szervezőknek és lelkes szakembereknek ezt a szép, élménydús napot!18386517_1421741381239241_877802468_n

18360588_1357417354337155_1582009042_n

18337522_1421741561239223_1126970546_n

 

További fényképek az egyesületünk közösségi oldalán ITT találhatók.

A boldogságtól növekedünk: I. Intenzív terápiás hét

Március 6 és 10 között zajlott az első Intenzív terápiás hét a Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban. A programon azok a hozzánk járó halmozottan sérült gyermekek vettek részt, akik intézményes kereteken belül nem élvezhetik más gyermekek társaságát, társas tevékenységeket nyújtotta élményeket. Az öt napos program keretén belül a gyermekek szüleik kíséretében kovácsolódtak kis csapattá, “családdá”. Napjaikat reggeli köszöntővel indították, folytatták a finommotorika, artikulációs és szájstimulációs gyakorlatokkal, szem-kéz koordinációs gyakorlatokkal, hallás-, beszéd- és kommunikációs készségek, illetve figyelem és egyensúlyt fejlesztő gyógypedagógiai foglalkozással. Ezután a gyógytornász szakemberek által vezetett gyermekmasszázs foglalkozáson belül a szülők és gyermekeik közötti kötődés erősítése által a gyermekek részesülhettek az érintés örömeiben. A “Kerekítő” foglalkozáson a ritmus, mozgás, dallam együttes hatásán keresztül történt a gyermekek szenzomotoros integrációs terápiája. Mindemellett a hang, fény és különböző eszközök -csúzda, alagút, trambulin, labdafürdő- nyújtotta örömökkel, élményekkel gazdagodhattak a gyermekek.

Később a terápiás hetet szülők és szakemberek együtt értékelték, hogy a továbbiakban még hatékonyabban történhessen a gyermekek élményterápiája.

 DSCF6568-001DSCF6715-001

 

 

DSCF6754-001 DSCF6764-001

 

 

DSCF6981-001

masszazs

DSCF6671-001DSCF6791-001

 

DSCF6693-001

 

 

 

 

 

Prosperitas Vitae MOL

Közösségért Alapítvány Mol gyermekgyógyító Program

A boldogságtól növekedünk

A Közösségért Alapítvány, MOL Gyermekgyógyító programjának jóvoltából idén tevékenységünket kiegészíthetjük A boldogságtól növekedünk. Szórakozással kiegészített terápia fejlődési zavaros gyermekek lelki és pszichomotoros fejlődésének elősegítésére című pályázati munkánkkal.  Idei programunk a gyermekek érzelmi fejlődését célozza, pozitív tapasztalatok és élmények által.  Így olyan kiegészítő technikákat használunk a hozzánk járó fejlődésükben akadályozott gyermekek terápiájában, amelyek segítik örömkészségük fejlődését. A modern élményszerű terápiák,-többek közt a hidroterápia- módszereinek kombinálása az egyénre szabott játékos gyógypedagógiai és gyógytorna fejlesztésekkel, illetve tanácsadással segíti a gyermekek képességeinek, teljesítményének maximalizálását adottságaikhoz mérten. A pályázat futamideje alatt a Korai Fejlesztő Központ a Prosperitas Vitae Egyesülettel együttműködve próbál tehát hozzájárulni a szolgáltatásainkat igénybe vevő gyermekek és családjaik lelki jólétéhez.

Közösségért Alapítvány Mol gyermekgyógyító Program MOL Prosperitas Vitae

 

Tábor és projektzárás

Júlisban zárult a Komplex élményterápiás fejlesztés speciális nevelési igényű gyermekek számára II projektünk. Ennek keretén belül 40 gyermek részesült személyre szabott komplex fejlesztésben a  Mol Gyermekgyógyító programjának és a Prosperitas Vitae Egyesületnek köszönhetően a Csíkszentmároni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban. A projektet párhuzamosan futó két táborral zártuk. A kicsik délelőtti programmal vettek részt csoportos gyógypedagógiai, gyógytorna, hidroterápiás, zenés  illetve kézműves foglalkozásokon, ahol a szüleikkel, segtőikkel együtt játszhattak, szerezhettek új élményeket, készségeket. Az idősebb gyermekek délutánba nyúló programmal jártak lovardába a lovas tevékenységekre illetve a szentmártoni székhelyre zenés, kézműves, medencés és személyiségfejlesztő foglalkozásokra, közös ebédre. A tábort és projektet most is az együtt eltöltött idő és ez alatt szerzett sikerek örömével, a búcsúzás szomorúságával és a jól végzett munka fáradtságával teli mosolyokkal  zártuk.

Ezúttal is köszönetet mondunk a Mol Gyermekgyógyító Programjának, a Csíkszeredai Megyei Sűrgősségi Kórháznak, a Kotormányi Kavalleria Lovasklubnak, a Központ munkatársainak és önkénteseinek, a szülőknek az együttműködésért, és hogy hozzájárultak az élmény létrejövéséhez!

Prosperitas Vitae MOLKözösségért Alapítvány Mol gyermekgyógyító Program

 

Iskola másként a Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban

    Április 18 és 21 között kicsik és nagyok -összesen 6 csoport- látogatta meg Központunkat. Az óvodáskorú látogatóink az újrahasznosítás jegyében készítettek maguknak ceruzatartókat és játékos formában gyakorolhatták a szelektív hulladékgyűjtést tornatermünkben. Az iskoláskorú vendégeink pedig, betekinthettek  tevékenységeinkbe, megismerkedtek a fejlesztést segítő eszközökkel, valamint belegondolhattak  a normálistól eltérően fejlődő gyermekek életvezetésével kapcsolatos egyes kérdésekbe és néhány jellegzetes  helyzetet meg is tapasztalhattak. fotoo fotoo2 fotoo3 fotoo4 fotoo5

Komplex élményterápiás fejlesztés speciális nevelési igényű gyermekek számára II

A Mol Gyermekgyógyító Programjának jóvoltából egyesületünk idén elindította a Komplex élményterápiás fejlesztés speciális nevelési igényű gyermekek számára II című projektet.
Ennek köszönhetően 28 gyermek számára folytatódnak a tavaly megkezdett terápiák. 12 gyermek számára idén első alkalommal  nyílt lehetőség a programban való részvételre. Az élményterápiás program a gyermekek  egyéni szükségleteit figyelembe véve, egyéni illetve csoportos gyógytorna, gyógypedagógia illetve pszichoterápiás ülések, tanácsadás, báb- és zeneterápia, egyéni illetve csoportos lovas foglalkozások formájában zajlik.
 A 40 gyermek idén is a kotormányi Kavalleria Lovasklub lovardájában, és a Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban tanulhat újat a világról, és legfőképpen önmagáról, képességeiről. A projektet közös táborozással zárjuk június végén illetve július elején.

Közösségért Alapítvány Mol gyermekgyógyító Program MOL Prosperitas Vitae

Early Development and Rehabilitation Center Sanmartin

For some children’s development good parenting is not enough. In order for these children to develop to their fullest potential we can provide the special assistance they need. The Early Development and Rehabilitation Center Sanmartin came up for their help.

The Centre is supported by the PROSPERITAS VITAE ASSOCIATION. The organization was created primarily to fund professionals like psychologists and physiotherapists, to expand our activities in line with demand and to support early intervention as far as possible.

The Prosperitas Vitae  Association’s priority objectives are:

 

 • supporting the Early Child Development,
 • promoting the criteria and values of the healthy family and human life,
 • illness prevention

You can support our activity with the 2% of your income.230

Cipősdoboz akció

Hagyományainkhoz híven idén is megszerveztük a Caritas valamint a németországi „Round Table, Ladies’ Circle és Old Tablers Deutschland” támogatásával a cipősdoboz programot.
A kezdeményezésen keresztül a Központunkba járó 151 gyermek részére osztottunk ki Németországban gyűjtött, cipősdoboz méretű ajándékcsomagokat. A csíkszentmártoni Közösségi házban megszervezett esemény alkalmával nagyon sok hálás arcocskát, felvillanó mosolyt láttunk a csomagok kibontása közben.

10 9 8 7 6 5 4 1 2

II. Kreatív lurkó tábor

Második Kreatív lurkó táborunkat is lezártuk pénteken. Július 27 és 31 között újra tábori hangulat uralkodott a Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban. A résztvevő gyermekek napjai közös zenéléssel, mozgásos énekléssel kezdődtek, majd medencés játékokon mókáztak, kézműves foglalkozásokon gyúrtak agyagot, szőttek, fontak, nemezeltek, papírt vágtak, tűrögettek. Közös ebéd után a kis lurkók még mindig lelkesen indultak a játékos, angol nyelvű foglalkozásokra, zene és bábterápiás tevékenységekre, mezítlábas parkba, tornaterembe. Jól megérdemelt uzsonnájuk után az udvaron várták szüleiket, hogy hazamenjenek és kipihenjék az élménykavalkád okozta fáradtságot. Pénteken már kifestett arccal, nehéz szívvel vettek búcsút az angol nyelvű és helyi önkéntesektől, táborszervező szakemberektől, annak reményében, hogy jövőre ugyanitt találkozunk.

DSCF3991 DSCF4424 DSCF4391 DSCF4168 DSCF4102 DSCF3959 DSCF3930 DSCF3917 DSCF3869 DSCF3848 DSCF3820 DSCF3802 DSCF3652 DSCF3766 DSCF3595 DSCF3545
Kreatív lurkó tábor

Július 13-17 között tartottuk idei első Kreatív lurkó táborunkat a Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő Központban. A gyermekek játékos angol, medencés foglalkozásokon, személyiségfejlesztő, kézműves és kinti-, benti tornás tevékenységeken vehettek részt. Az öt nap alatt nemezeltünk, úsztunk, kúsztunk, nyakláncot készítettünk, rajzoltunk, festettünk, zenéltünk, énekeltünk magyarul és angolul, figyeltünk magunkra és egymásra, kacagtunk, elálmosodtunk, ettünk, ittunk. És amikor jutott idő, fényképet készítettünk:

DSCF2894-001 DSCF2969-001 DSCF3035-001 DSCF3055-001 DSCF3101-001 DSCF3167-001 DSCF3170-001 DSCF3306-001 DSCF3309-001 DSCF3341-001 DSCF3348-001 DSCF3355-001 DSCF3367-001 DSCF3368-001 DSCF3376-001 DSCF3400-001


Köszönjük a világ minden tájáról érkező önkénteseinknek lelkes munkáját!

Mol-tábor június 29 és július 3

Június 29 és július 3 között a  Mol Gyermekgyógyító Program által finanszírozott projektben résztvevő enyhébb sérüléssel – gerincproblémákkal, tartáshibákkal, különböző viselkedési zavarokkal -  élő nagyobb gyermekek számára tartottunk élményterápiás tábort. Ezekben a napokban ők délelőttönként jártak a kotormányi Kavalleria KLovasklub lovardába lovagolni, jurtában és a szabadban játszani, lovakról tanulni, a lovakkal való foglalkozás alapjait elsajátítani. Ez idő alatt társaik a központ medencéjében tartott gyógytornás foglalkozáson pancsolhattak, majd közös ebéd után folytatták a napjukat játékkal, énekléssel, tornával, agyagozással, nemezeléssel. A tábor zárónapján saját készítésű nyakláncaikkal, nemezlabdácskáikkal, tulipánkáikkal, emlékekkel, kompetenciaérzéssel tarsolyukban, vidám és mégis kissé szomorú szemekkel búcsúztak a gyermekek.

molebed1 DSCF2212-001 DSCF2218-001 DSCF2230-001 DSCF2238-001 DSCF2245-001 DSCF2266-001 DSCF2287-001 DSCF2386-0011 DSCF2390-001 DSCF2430-0031 DSCF2431-0031 DSCF2477-0031 DSCF2504-001 DSCF2535-0031 DSCF2548-001 DSCF2577-0031 DSCF2627-0031 DSCF2649-0031 DSCF2687-001


 

Prosperitas Vitae

MOLMol gyermekgyógyító Program Közösségért Alapítvány

Mol-tábor június 22-25

Június 22 és 25 között a  Mol Gyermekgyógyító Program által finanszírozott projektben résztvevő súlyosabb sérüléssel élő kicsik számára tartottunk élményterápiás tábort. Ezekben a napokban a gyermekek részt vehettek mondókázós, kézműves, játékos gyógytorna, gyógypedagógiai és zenés foglalkozásokon. Őket a szakemberek mellett szüleik segítettek új élmények szerzésében, mosolygós alkotásban, kacagásban.

 

 

DSCF2169-001 DSCF2131-001 DSCF2057-001 DSCF2167-001
Prosperitas Vitae


MOLMol gyermekgyógyító Program Közösségért Alapítvány

 

Komplex élményterápiás fejlesztés speciális nevelési igényű gyermekek számára

Hamarosan befejeződik a Komplex élményterápiás fejlesztés speciális nevelési igényű gyermekek számára című programunk a Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban a  a Prosperitas Vitae Egyesület rendezésében. A Mol Gyermekgyógyító programja által finanszírozott projektben a résztvevő gyermekek az év folyamán  szükségleteiknek megfelelően egyéni vagy csoportos gyógytornában, pszichoterápiában és gyógypedagógiában részesültek. Ezeket egészítették ki a báb- és zeneterápiás foglalkozások, heti gyakoriságú lovaglások és havonta egy lovas óvoda. A 6 hónapon át futó projekt zárásaként a gyermekek részt vehettek két élményterápiás táborban.

Június 22 és 25 között a súlyosabb sérüléssel élő kicsik járhattak mondókázós, kézműves, játékos gyógytorna, gyógypedagógiai és zenés foglalkozásokra. Őket a szakemberek mellett szüleik segítettek új élmények szerzésében, mosolygós alkotásban, kacagásban.

Június 29 és július 3 között az enyhébb sérüléssel – gerincproblémákkal, tartáshibákkal, különböző viselkedési zavarokkal -  élő nagyobb gyermekek jártak délelőttönként a kotormányi Kavalleria KLovasklub lovardába lovagolni, jurtában és a szabadban játszani, lovakról tanulni, a lovakkal való foglalkozás alapjait elsajátítani. Ez idő alatt társaik a központ medencéjében tartott gyógytornás foglalkozáson pancsolhattak, majd közös ebéd után folytatták a napjukat játékkal, énekléssel, tornával, agyagozással, nemezeléssel. A tábor zárónapján saját készítésű nyakláncaikkal, nemezlabdácskáikkal, tulipánkáikkal, emlékekkel, kompetenciaérzéssel tarsolyukban, vidám és mégis kissé szomorú szemekkel búcsúztak a gyermekek.Prosperitas Vitae
MOLMol gyermekgyógyító Program Közösségért Alapítvány

Gyermekneurológiai vizsgálat

Július 20. és 24. között dr. Pálmafy Beatrix, budapesti gyermekneurológus tart szakrendelést a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban. Íratkozni, a 0266-332100 illetve a 0732500793 telefonszámokon lehet hétköznapokon 8 és 15 órák között.

Idén is várja látogatóit a Mezítlábas Park!

Központunk különlegessége, az Erdély szerte elsőként megvalósított terápiás ösvény. A 3 évvel ezelőtt mezítlábas használatra készült ösvény, egy gyönyörű kertben: hárs, juhar, gesztenye és fenyőfák között kanyarog. Ajánlott minél gyakrabban, minél több kört megtenni rajta, tulajdonképpen mindenkinek: gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt. Köztudott, hogy már maga a mezítláb járás is erősíti a láb és talp izmait, de ezeken a felületeken való járkálás sokkal összetettebb izommunkát és tudatos koncentrációt kíván meg mint a  sima terep vagy a cipőben járás. Ezáltal jótékony hatást fejt ki testtartásunkra, egyensúly érzékünkre, javítja koordinációs készségeinket, serkenti a vérkeringést és mindig játékos jókedvre derít. A 34 különböző  járófelületen – többek között homok, kavics, kövek, tégla, faágak, toboz, szalma, cölöp, víz, henger – való mezítlábas séta, a talpunkon koncentrálódó idegvégződések és vérerek  erős ingerlését okozza felfrissítve, összehangolva egész szervezetünk működését. Az ösvény megtétele bizonyos fokú kihívást is jelent: az egyre nehezedő felületek, a durvább és talpunknak szokatlanabb anyagok fokozzák a kíváncsiságot, a kalandvágyat és a motivációt is.

Várunk  szeretettel mindenkit: egyéni vagy csoportos látogatóinkat!
Kalandra, egészségre fel !mezitlab
mezitlab2
mezitlab3
11242200_769182673198012_8810352260496999131_o-001

Hargitai Megyenapok – Zilele Județului Harghita

logo magyar-page-001

Hargita Megye Tanácsa alintézményei közreműködésével, a helyi önkormányzatokkal és civil szervezetekkel összefogva május 14–22 között szervezi meg a XI. Hargitai Megyenapokat.
Az idei rendezvénysorozat fő témája: Környezetünk és a család.
Május 15-én ünnepeljük a Család Nemzetközi Napját, ezért olyan eredeti, kreatív rendezvényeket várunk, amelyek a családot szólítják meg, ugyanakkor felhívják a figyelmet a környezetünkre, megvalósításuk közösségi, családi részvételen alapul. Örömmel vesszük a család- és közösségközpontú szabadidős, környezetvédelmi programokat.
Szeretnénk felhívni a figyelmet Hargita megye sajátos értékeire, ezért terveink szerint helyet kapnak a programban a néptánc és népviselet, a helyi termékek, a gasztronómia, vallási és kulturális örökségünk.
Célunk, hogy minél több Hargita megyei település bekapcsolódjon, ennek megvalósítása érdekében felkérjük a helyi önkormányzatokat, civil szervezeteket, különböző intézményeket, hogy rendezvényekkel csatlakozzanak az eseményhez. Olyan kulturális és közösségi élményt szeretnénk a megye lakói és a csíksomlyói pünkösdi búcsú alkalmából az ide látogatók számára biztosítani, amely hozzájárul a turisztikai vonzerő növeléséhez, amely erősíti az identitást és jelentős mértékben hozzájárul a térség ismertségéhez.
A rendezvénysorozatot a Hargita Megyei Kulturális Központ koordinálja.

További információk a rendezvény közösségi oldalán ide kattintva olvashatók.

logoroman-page-001

În organizarea Consiliului Judeţean Harghita, prin alăturarea administrațiilor locale, în colaborare cu instituțiile şi organizaţiile civile, în perioada 14-22 mai are loc cea de-a XI-a ediţie a Zilelor Judeţului Harghita.
Dorim să oferim locuitorilor și vizitatorilor judeţului Harghita evenimente, prin care să putem trăi împreună identitatea harghiteană, și totodată să promovăm imaginea judeţului peste hotare.
Avem ca scop organizarea în cât mai multe localității a unor evenimente de prestigiu, în colaborare cu comunităţile locale, inclusiv localităţile mici, periferice.
La 15 mai sărbătorim Ziua Internaţională a Familiei, de aceea propunem ca tematica principală ale Zilelor Judeţene din Harghita din acest an Mediul înconjurător şi familia.

Mai multe informaţii: https://www.facebook.com/megyenapok?fref=photo

 

 

Neurológiai vizsgálat

Dr. Büki György budapesti gyermekneurológus szakorvos  március 23-27 között Csíkszentmártonban tartózkodott a Korai Fejlesztő Központban.
A hétfőtől péntekig tartó konzultációk során több mint 60 gyermeket vizsgált meg, ezúton is köszönetünket fejezzük ki a lelkes munkájáért.

A Korai Fejlesztő Központ Csapata

Gyermekfelügyelő/gyógypedagógus kerestetik Brassóban

Továbbítjuk egy anyuka levelét:
“Sziasztok,
Gyerekfelügyelőt/gyógypedagógust keresünk Zolika mellé. Ha van olyan ismerősötök aki a szakmában dolgozik, vagy érdekelhetné ez az állás, kérlek továbbítsátok neki(k) az álláshirdetést.
Segítségeteket előre is nagyon szépen köszönjük.”
Érdeklődni a Központunk elérhetőségein lehet:
koraiszentmarton@yahoo.com
tel.: 0266332100

Csecsemőmasszázs Oktatás indul

Csecsemőmasszázs Oktatás indul,

a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központban, a Prosperitas  Vitae Egyesület szervezésében.

Image 3

A csecsemőmasszázs ideális lehetőség arra, hogy megkönnyítse és támogassa a csecsemő és szülei közötti szeretetteljes kapcsolat kialakulását, mivel a kötődési folyamat minden elemét természetes módon magába foglalja.

A csecsemőmasszázs elősegíti az erősebb szülő-baba kötődés kialakulását és a családközpontú értékek megerősödését. Célja, hogy segítse gyermekeink  testi, szellemi, lelki  fejlődését, valamint az egészséges kapcsolatok kialakításának és fenntartásának képességét- egész életre szólóan.

 Image 2

Kiknek ajánlom a babamasszázst?

A Vimala McClure által kidolgozott csecsemőmasszázst ajánlom elsősorban a kisbabák szüleinek, anyáknak-apáknak, azzal a céllal, hogy a szülő-gyerek között kialakuló kötődés ezáltal is erőteljesebbé válhasson. Ugyanakkor, de nem utolsó sorban, a kisbabáknak, hogy szeretetteljes érintést tapasztalhassanak, és egészségesebbek legyenek. A módszer alkalmazható megnyugtatás, ér- és nyirokkeringés fokozás céljából, hasfájás és vele járó panaszok illetve hasonló jellegű nehézségek enyhítésére, avagy megoldására.

A csecsemőmasszázs születéstől egy éves korig alkalmazható, speciális esetben 6 – 7 éves életkorig is.

A teljes képzés ideje 5 alkalom, időtartama kb. 1-1,5 óra.

Minden alkalommal átismételjük az előző ismereteket, valamint újabb masszázsmozdulatok megtanulására kerül sor, a végén pedig mozgáskoordinációs gyakorlatsor lesz a záró-meglepetés.

Bővebb információt a Központ titkárságán, az alábbi elérhetőségen találnak.

Figyelem: A helyek száma korlátozott!

- Helyszín: Csíkszentmárton, Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ

Főút 360/1, Tel: 0266-332100.

- Időpont: Hétfő, 11:00-12:30.

 

Szeretettel:

Péter István,

Nemzetközi Okleveles Csecsemőmasszázs Oktató, C.I.M.I.

‘Movement Analysis &Education Strategies for Treatment of children with Cerebral Palsy and similar neurological conditions’

MAES Therapy Course   -  Romania   2015
‘Movement Analysis & Education Strategies for children with Cerebral Palsy and similar neurological conditions’

Accreditation
This is a first class course that we are  confident you and your colleagues would be happy to join.

This course is an exciting new course for the benefit of experienced paediatric  therapists to develop their skills to become a better clinician.

It is a new course, led by Jean-Pierre Maes MSCP, who is one of the most experienced  NDT-Bobath Senior Tutors in the world. He has a high reputation amongst paediatric therapists, who know the value of his knowledge and teaching.

The Programme of this  course is based upon his  20 years experience of teaching treatment approaches to children with Cerebral Palsy and similar neurological movement disorders.

As a new course, it hasn’t yet had the time to gain credit compared to long-running courses, however, this will change with time as more MAES Therapy course are run.

The course will be credited by the MAES Therapy Centre, London  and all participants who successfully complete the course will be Registered as ‘MAES Therapists’ and shown on the MAES Therapy website.

Jean-Pierre is a Member of the Chartered Society of Physiotherapy, UK  and registered with the HCPC – Health and Care Professions Council, UK – a government organisation.

For your information, in 2015,  this  4-Week MAES Therapy Course is  also being organised and run for experienced therapists in  Croatia, Dubai, Thailand, Czech Republic, South Africa.  The Physiotherapy Associations in these countries are welcoming MAES Therapy courses.

The best ‘accreditation’ is from fellow professionals who judge and value the course and the new knowledge and skills they gain.
For your information,  we attach  some comments from therapists who attended the MAES Therapy Course in Zagreb earlier this year.
You can also see these comments and others on the MAES Therapy website :

http://www.maestherapy.com/reccomendations/

 

The introductory course is being organized by the Association Prosperitas Vitae in Cluj Napoca, on December 20, 2014.

For further information please contact us by email: prosperitasvitae@yahoo.com

MAES terápia – a képzés részletei

Mozgásanalízis és fejlesztési stratégiák cerebrál parézis és hasonló idegrendszeri állapotok kezelésére gyermekkorban

December 20-án, a Prosperitas Vitae (korai fejlesztést támogató) egyesület szervezésében, Kolozsváron  lehetőség nyílik arra, hogy az erdélyi és magyarországi szakmai közönség betekintést nyerjen a világszerte művelt mozgásterápiák alapját képező NDT (neuro developmental training) koncepciójába és ízelítőt kapjon az NDT alapjain kifejlesztett MAES terápia működéséből. A bemutatót és a 4 hetes tanfolyamot Budapesten is meghirdetjük.

A bevezető kurzusra azok jelentkezését várjuk, akik diplomás szakemberként, központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekekkel foglalkoznak. 

A tanfolyamot elvégzők elsők közt válnak jogosulttá arra, hogy Erdélyben  a MAES terápiát a londoni MAES Terápiás Központ akkreditációjával folytassák.

A kolozsvári bevezető kurzuson 30 fő vehet részt, a kolozsvári 2 x 2 hetes tanfolyamon a résztvevők száma, a két országból 14 főre limitált. Nagyobb arányú érdeklődés esetén 2015. második felében újabb tanfolyamot indítunk. A most meghirdetett bevezető kurzusra a részvevőket a létszám beteltéig, a bejelentkezés sorrendjében regisztráljuk.

A jelentkezési lap letölthető innen.

Bevezető kurzus:

Kolozsvár, 2014. december 20, szombat

Maes Maes

 

 

KÉPZÉSI LEHETŐSÉG: MAES BEVEZETŐ KÉPZÉS

 

EGYEDI KÉPZÉSI LEHETŐSÉG !   GYÓGYTORNÁSZOKNAK CSAK  KOLOZSVÁRON !

Bemutató:   2014. dec. 20.

4 hetes tanfolyam:  2015. júl.13-24   és  2015. szept. 7-18 között

 • Elérhető áron, élő demonstrációval, gyakorlási lehetőséggel
 • A világhírű Bobath módszer alapjaira építve
 • Jean-Pierre Maes, nemzetközileg elismert belga szakember első alkalommal  Kolozsváron
 • Barátságos, kipróbáltan hatékony, a gyermek állandó  játéktevékenységébe is  beépíthető rehabilitációs technikák
 • Egyénre szabott fejlődési stratégiák és útvonal kidolgozása
 • A gyermek észre sem veszi, hogy gyógytornára jár

MAES TERÁPIA – BEVEZETŐ TANFOLYAM

1-napos, bevezető tanfolyam az agyi bénulásos (CP) és hasonló idegrendszeri fejlődési-, és mozgászavarral élő gyermekek kezelésének, gondozásának egy új dimenziójába.

 Terapeutáknak (gyógytornász, foglalkozás-terapeuta, beszéd-terapeuta),

Gyermekgyógyászoknak ajánlott.

 

A tanfolyam célja bevezetni a résztvevőket a MAES Terápia sajátos szemléletébe.

Segít:

 • felismerni, a képességek és a feladatok közötti összefüggést, ezek fontosságát a nem tipikus koordinációs minták kialakulásában;
 • megérteni, miért van hosszú távú következménye a sajátos koordinációs elemek hiányának a mindennapi élet aktivitásainak kivitelezésében (mobilitás, öngondoskodás, játék, kommunikáció);
 • megérteni, miért szükséges ellátni a gyermeket egy új fejlődési útvonallal a nyilvánvaló tünetek kezelése helyett, inkább a fejlődési folyamatra hatva;
 • megérteni a MAES Terápiás módszer alkalmazását, az egyéni, eseti kezelési stratégiák kialakítása érdekében;
 • megérteni, hogy a terapeuták a stratégiák minél szélesebb repertoárját kell kifejlesszék ahhoz, hogy képessé tehessék  a gyermeket olyan új fejlődési utak megtanulására, amelyeket nehezen vagy egyáltalán nem lenne képes egyedül kialakítani.

Dátum:  2o14. december 2o. – szombat

Helyszín:   Kolozsvár, “KOZMUTZA FLÓRA”

Hallássérültek Speciális Iskolája

Tanfolyam nyelve :       angol

Tanfolyam formája:     elméleti előadás, videók vetítése, élő gyakorlati bemutató

Tanfolyamvezető:      Jean-Pierre Maes MCPS, a ’’MAES Therapy’’     igazgatója, nemzetközileg elismert, kiváló klinikus szupervizor és oktató, 25 éves tapasztalattal rendelkezik a CP és hasonló idegrendszeri rendellenességekkel élő gyermekek kezelésében.

Tanfolyam díja: 70 Eur

Regisztráció:  a jelentkezési lap letölthető innen

Kapcsolat:    prosperitasvitae@yahoo.com

                            kinga_balazs@yahoo.com

                           0 751 705 406,    Balázs Kinga

 

További információ a módszerről: www.maestherapy.com

 

MIÉRT ÉRDEMES RÉSZT VENNI A MAES TERÁPIÁS  BEMUTATÓN :

 • betekintést nyerhetnek a világszerte művelt mozgásterápiák alapját képező NDT (neuro developmental training) koncepciójába;
 • ízelítőt kaphatnak az NDT (pl.Bobath)  alapjain kifejlesztett MAES terápia módszerébe;
 • a tanfolyamot elvégzők elsők közt válnak jogosulttá arra, hogy Erdélyben  a MAES terápiát a londoni MAES Terápiás Központ akkreditációjával folytassák;
 • a tanfolyam vezetője, Jean-Pierre Maes, egyike a londoni Bobath Központ világviszonylatban elismert, gyermek NDT (neuro developmental training) vezető oktatóinak (Senior Tutor).

 

 MIÉRT ÉRDEMES ELVÉGEZNI  A TELJES MAES TERÁPIÁS  TANFOLYAMOT :

 • ezen a szakterületen, egyedi módon, Romániában elsőként lehetnek  egy világszínvonalú módszer ismerői és művelői az erdélyi gyermekek javára;
 • a módszer a Bobath módszer egyedi továbbfejlesztésén és Jean-Pierre 20 éves terápiás és oktatói tapasztalatán alapszik: modern, gyermekbarát, szelíd és hatékony;
 • hatékonysága kora gyermekkorban a legmaximálisabb, ezért kimondottan központi idegrendszeri sérüléssel élő gyermekek fejlesztésével napi szinten foglalkozó szakembereknek ajánlott;
 • a módszer egyéni, személyre szabott kezelési stratégiák kialakítására törekszik, melyek képessé tehetik a kezelt  gyermekeket teljesen új fejlődési utak végigjárására;
 • a tervezett 2-2 hetes  tanfolyam az európai NDT tanfolyamok költségénél olcsóbb és rövidebb;
 • eleve  árengedménnyel indul, a résztvevőknek fejenként 1000 € előnyt jelent, a sűrített 4 hetes tanfolyam ára  2000 €;
 • Kolozsváron 4 hétig élni (megszállni, étkezni) Londonhoz, Brüsszelhez vagy más európai helyszínekhez  viszonyítva jóval olcsóbb, így a járulékos költségek különbsége 1500 €-t is kitehet;
 • a Prosperitas Vitae Egyesület és a MAES THERAPY szponzorok bevonásán dolgozik, hogy a költségek még kedvezőbbek lehessenek;
 • célunk, hogy a képzési díjat csökkenthessük 1500 €.-ig.

 

 

Virágzó közösségek felé

Sikeresen zajlott a Virágzó közösségek felé képzéssorozat első része, ahol gyermekekkel foglalkozó szakemberek találkozhattak, oszthatták meg és gazdagíthatták tudásukat a gyermekek eredményes fejlődésének feltételeiről, az esetleges problémák korai felismerésének fontosságáról. A Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ gyógypedagógus és pszichológus szakemberei valamint dr. Büki György budapesti gyermekneurológus előadásaikban a kora gyermekkorban jelentkező esetleges rendellenességekről, tünetekről, korai felimerésről, fejlődési mérföldkövekről, a pedagógus mindennapi eszköztáráról, megelőzésről beszéltek.

A képzést a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával rendezte a Prosperitas Vitae Egyesület.

 

 

Virágzó közösségek felé – Képzéssorozat gyermekeink minél egészségesebb testi-lelki fejlődése érdekében

 Virágzó közösségek felé

 

A Prosperitas Vitae Egyesület képzéssorozatot rendez a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával

 

 

Első  előadás:

 

A rendellenes fejlődés jelei kora gyermekkorban

 -kora gyermekkorban jelentkező rendellenességek;

-a kevésbé egyértelmű  tünetek;

-kinek a feladata a korai felismerés, fejlődési mérföldkövek;

-mi az, amit szülőként, (gondozó) és pedagógusként tehetünk (a szülő és pedagógus mindennapi eszköztára);

-mit előzhetünk meg, mikor érdemes fejleszteni;

-a szakorvos, családorvos és a fejlesztő szakember  szerepe az érintett családok lelki jóllétének fenntartásában (tanácsadás, családkísérés).

 

Előadásainkkal segíteni szeretnénk szülőknek és gyermekekkel foglalkozó szakembereknek egyaránt, hogy a ránk bízott gyermekek gyermekkora minél boldogabb  és eredményesebb legyen. Meggyőződésünk, hogy a minél  önállóbb, lelkileg egészségesebb és termékenyebb  felnőtté válás legfontosabb  alapfeltétele, a gyermek és a szülők lelki, érzelmi igényeinek folyamatos és megfelelő kielégítése, valamint a valós problémák minél korábbi felismerése. Nagyon sok gyermek illetve felnőttkorban jelentkező betegség, fejlődési zavar megelőzhető, nagymértékben enyhíthető korai felismeréssel, beavatkozással  és a kezdetektől folyamatosan fenntartott lelki érzelmi jóllét megteremtésével.

Az érzelmi biztonság ( elfogadottság, támogatottság, kompetencia) érzésének folyamatos megélése a különböző fokú fejlődési rendellenességgel, akadályozottsággal élő gyermekek és családjaik esetén hangsúlyosan fontos! A leghatékonyabb fejlesztési eszköz a szakemberek kezében is az elfogadás és a korai beavatkozás!

A fejlődést és a boldog gyermekkort elősegítő és hátráltató külső-belső tényezők,  a gyermeki szükségletek és a fejlődési mérföldkövek ismerete szintén nagymértékben hozzájárulhat az optimális fejlődés megalapozásához.

 

 

A képzéssorozat három egységből áll.

Az első modulban a fejlődési problémák korai felismerésének fontosságát, mikéntjének gyakorlati és elméleti hátterét járjuk körül egy gyermekneurológus, egy pszichológus és egy gyógypedagógus segítségével.

 

Szeretettel látunk mindenkit!

Időpont:

2014  október 4 szombat  :  11—től 18 óráig

október 5 vasárnap : 10—től 15 óráig

Helyszín:

Csíkszentmárton — Korai Fejlesztő Központ — Prosperitas Vitae Egyesület székhelye

Kiknek szól:

- szülőknek és segítő szakembereknek (pszichológusoknak, óvoda-, általános iskola-,  és gyógypedagógusoknak)

 

Előadók:

Dr. Büki György — gyermekneurológus

Kovács Lehel Töhötöm — pszichológus

Dobai Judit – gyógypedagógus

 

Részvételi díj: 130 Ron/fő

 Tel.: 0751705406

E-mail: prosperitasvitae@yahoo.com

Jelentkezési határidő: 2014 október 2

 

A teljes előadássorozaton (3 modul) résztvevőknek államilag elismert oklevelet biztosítunk.

 

A helyek száma korlátozott!

A jelentkezési lap letölthető innen.

plakat

A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat nőgyógyászati szűrőkamionja ismét a csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ udvarán

Ingyenes nőgyógyászati rákszűrésre és tanácsadásra várjuk azokat a csíkszentmártoni és a környező falvak hölgyeit akik 1 évnél régebben vettek részt nőgyógyászati szűrésen, illetve azokat, akiknek nőgyógyászati jellegű panasza van, továbbá azokat, akiket a májusi szűrővizsgálat után levélben értesítettünk arról, hogy októberben jelenjenek meg kontroll vizsgálat céljából.
 
A szűrővizsgálat időpontja: október 6., hétfő – október 9., csütörtök  - 9.00-13.00 és 14.00-18.00-ig,
 
október 10-én, pénteken                               9.00-13.00-ig.
 
A vizsgálatra előjegyzés nincs, a szűrővizsgálatra érkezés sorrendjében kerül sor.

Vakációs tábor

Befejeződött vakációs táborunk is, melyet július 7 és 11 között tartottunk. A táborban résztvevő gyermekek játékosan tanultak angolul, daloltak, tornáztak, kézműveskedtek, úsztak, kúsztak, kirándultak. A résztvevő fiúk, lányok a tábor végén saját készítésű mécsesekkel, krétákkal, rizsmozaikokkal és új tapasztalatokkal térhettek haza.

Reggelente dalolva indítottuk a napot:DSCF9656
Rajthoz álltunk:
DSCF9716
Összegabalyodtunk:
DSCF9783
Gondolkodtunk:
DSCF9664
Angolul is gondolkodtunk:
DSCF0123
Rajzoltunk:
DSCF0094
Mécsest készítettünk:
DSCF9959DSCF9908
Ki is próbáltuk:
DSCF9893
Volt, aki megpihent:
DSCF9915
Ettünk is:
DSCF9976
Majd pancsoltunk:
DSCF0011DSCF0043
Öntöttünk krétát:
DSCF0497
Kirándultunk:
DSCF0320 DSCF0185 DSCF0205 DSCF0251

Gyakoroltuk a kör fogalmát:

DSCF0358
Mozaikot készítettünk:
DSCF0680
Gitároztunk:
DSCF0551 DSCF0560
És persze pózoltunk:

DSCF0843 DSCF0432

Sulizáró tábor

Június 23 és 27 között tartottuk sulizáró táborunkat a Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő Központban. Normál fejlődésű és az átlagostól eltérően fejlődő gyermekek tábori napjai közös dalolással kezdődtek, majd mozgásos játékokkal készültek fel a kognitív és finommozgásos fejlesztő tevékenységekre. A táborozók közös ebéd után, megújult erőkkel csobbantak és vettek részt gyógypedagógiai és bábos-zenés foglalkozásokon. A tábor végén a fáradt kis résztvevők tarsolyukban mókás emlékekkel, dalokkal, saját kezűleg készített mécsesekkel, nyakláncokkal, tojáshéjas mozaikokkal és festett arccal térhettek haza.

Csoportkép

Ettünk is

Arcocska

Arcfestés

Arcocska

Kézműveskedés

Arcocska

Arcfestés

Bebábozódott pillangóink

Tojáshéj másképp

Tojáshéj másként

Bebábozódás, pillangóvá alakulás

Békát tűrögettünk

Csobbanás Nyakláncok

Agyaggyöngyök

Kutyaterápia

Kutyaterápiás foglalkozásra került sor központunkban. A hozzánk járó gyermekek csoportos foglalkozás részeként ismerhették meg  Diót, a terápiás kutya tanoncot, aki határtalan nyugodtsággal élvezte a gyermekek társaságát.

A kutya jelenléte és a vele való foglalkozás pozitív hatással van hiperaktivitás-, figyelemzavar-, viselkedési zavar-, tanulási zavar-, értelmi akadályozottság-, mozgási akadályozottsággal küszködő, valamint autista gyermekek fejlődésére.

Köszönjük Szénesi Mariannak az önkéntes felajánlást!

Lovas foglalkozás

  Szeretnénk meghonosítani a lovasterápia módszerét térségünkben is. Első lépésként Ferencz Katalin lovas szakember önkéntes felajánlásának köszönhetően, heti egy alkalommal tartunk lovas foglalkozást központunkban.

    A lovasterápia különböző ágai mozgásszervi rendellenességek, tartás és mozgási funkciók hibája, értelmi fogyatékosság, tanulási zavarok, viselkedészavarok, kommunikációs illetve pszichés problémák, autizmus, hiperaktivitás, részképességzavar, látás- és hallássérülés esetében ajánlottak.

A pénteki tevékenység keretén belül a gyermekek barátkozhatnak Rigóval, a lóval, és lovagolhatnak a szakemberek kíséretében. Ez úton is köszönjük Ferenc Katalinnak az önként vállalt munkát!  timike

Báb-előadás

A kolozsvári BábjátszóTér bemutatásában tekinthettük meg Oscar Wilde A boldog herceg című meséjét.
Köszönjük Demeter Ferencnek és munkatársainak, hogy elhozták központunkba az eredendő jóságról és önzetlen szeretetről szóló előadást!

GYÓGYÍTÓ, ÖNÉPÍTŐ KÖZÖSSÉG – INKLUZÍV OKTATÁSI MÓDSZEREK

A „GYÓGYÍTÓ, ÖNÉPÍTŐ KÖZÖSSÉG – INKLUZÍV OKTATÁSI MÓDSZEREK” projekt fő célkitűzése egy olyan felnőttképzés megszervezése volt, főként elemi- valamint óvodapedagógusok részére, amelynek segítségével a képzésen részt vevő 20 személy elsajátíthatja az inkluzív oktatás alapjait. A képzés sikerességét mutatja, hogy annak ellenére, hogy a vizsga és a hivatalos diploma kiosztása tolódott, mégis több mint 40 fő iratkozott fel. A résztvevőket földrajzi elhelyezettségük szerint vettük fel, hogy minél több településre eljusson a módszer lényege, alapfilozófiája.

A képzés során olyan gyakorlati módszereket adtunk át a résztvevőknek, melyek segítségével hatékonyan tudták elsajátítani az inkluzív oktatás alapjait: Montessori alapmódszer Béres Mária, mesepedagógia Bajzáth Mária magyarországi előadók részvételével. Ezeken kívül gyakorlati bábterápia, zeneterápia és mozgásfejlesztés volt a tematika.

A résztvevők számára biztosítottuk a Startvonalnál: A korai fejlesztés Erdélyben című, egyesületünk által szervezett konferencián való részvételt is.

A képzés megvalósításához nagyban hozzájárult a Bethlen Gábor Alap támogatása 200.000 Ft értékben, amely pénzösszeg főként a fogyóanyagokat és a helyi előadók bérezését fedezte. Az egyéb költségek a hallgatók hozzájárulásából, valamint az Egyesület finanszírozásából lettek fedezve.         

     Támogató:

A következő képzéssorozat szeptemberben fog indulni, melyre még vannak szabad helyek.

Erdélyi fejlesztő szakemberek adatbázisa

Kedves Fejlesztő szakember!
A Prosperitas Vitae Egyesület szeretné felvállalni egy Erdélyi szintű fejlesztő szakember adatbázis létrehozását .
Az adatbázisunk céljai:
1. A fejlesztő szolgáltatások elérhetőségének biztosítása, javítása.
- család, – gyermek-, és szakorvosoknak könnyebb lesz szakembert ajánlani fejlődési rendellenesség gyanúja esetén ,ill. diagnosztizálás után
- érintett szülőknek nagy segítség, ha ismerik lehetőségeiket
2. A fejlesztő szakemberek munkájának segítése
- szakemberek közötti kapcsolattartás megkönnyítése
- a szakmát érintő információk könnyebb terjesztése (pl.képzési, v. munkalehetőségek lehetőségek)
3. Egy szakmai fórum létrehozása a szakma jogi promoválása érdekében
Amennyiben egyetért egy ilyen kezdeményezéssel és szeretne ebben az adatbázisban szerepelni, kérjük IDE kattintva töltse ki a kérdőívet.

Konferencia

KEDVES, A GYERMEKEINK EGÉSZSÉGES FEJLŐDÉSÉT SZOLGÁLÓ SZAKEMBEREK! 

Minden gyermek egy kerek, egész világ. Gyermekeinknek szükségük van az összefogásunkra, hogy   körülményeik és adottságaik dacára  a legnagyobb eséllyel fejlődhessenek azzá,

akinek valójánban születtek: boldog, szeretetteljes emberekké.

A PROSPERITAS VITAE EGYESÜLET,

a Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő Központ,

és a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház

A Hargita Megyei Orvosi Kamara, a Romániai Pszichológus Kamara(Copsi), Hargita Megyei Tanfelügyelőség és a Csíkszeredai Főkonzulátus támogatásával

SZERETETTEL MEGHÍVJA

a

STARTVONALNÁL: KORA GYERMEKKORI INTERVENCIÓ ERDÉLYBEN

Hogy egy gyermek se vesszen el !

Című konferenciára

Neves  magyarországi előadók részvételével,

Védnök: Zsigmond Imola, 5 gyermekes anya, orvos, a csíkszeredai főkonzul felesége

2014. FEBRUÁR 21.-22.

Tovább

Pápes Éva: Királylányok, tündérek, boszorkányok – A nő három arca a mesében (könyvbemutató)

December 12-én, csütörtök este 6 órától Pápes Éva Királylányok, tündérek, boszorkányok – A nő három arca a mesében című könyvének a bemutatójára kerül sor a Guttemberg könyvesboltban, Csíkszeredában.

A könyvről:

Utaztál-e már  “vakon,csak belső képek segítségével ”, (tündérbőrben, táltosháton vagy seprűnyélen) és többet láttál meg a világból és magadból, mint valaha ? Hiszed-e, hogy a kőkemény vastörvény,  hogy “a jó mindig győz a végén” – igaz ?Hogy a világban a szépség, a jóság, a szeretet és a bátorság a legfőbb minőség, de ott kell legyen melletettük mindig a sötét is? És ez önmagában maga a Rend, ami életben tartja és működteti a világot?

Ideje, hogy útrakjelj!

Tovább

Cipősdoboz akció

Egyesületünk a Caritassal valamint a németországi Kerekasztal Lovagrend és Nőegylettel közösen megszervezte immár hagyományossá váló cipősdoboz akcióját, valamint évzáró ünnepségét. Kedden délután a Központunkba járó gyerekek énekei, rövid előadása tette hangulatossá a Csíkszentmártoni Sportközpontban megtartott eseményt. Az esemény keretében több mint 150 gyereket ajándékoztunk meg.  A fényképek itt megtekinthetőek.

Lépésről lépésre a hatékonyabb integrációért

Egyesületünk 2013. július 1. – november 31.  között, a Hargita Megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság, valamint Hargita Megye Tanácsának támogatásával  egy olyan projektet bonyolít le, amelynek célja a fejlődési zavarral élő gyermekek iskolai  inklúziójához, társadalmi integrációjáhozhoz szükséges készségeinek fejlesztése. A projekt költségvetése 14.000 lej, melyből 10.000 lej a Hargita Megyei Szociális és Gyermekjogvédelmi Igazgatóság támogatása.

A projekt keretén belül szakembereink, magyarországi gyermekneurológusok segítségével több mint 50 gyermek felmérését végezték el, melyek alapján 40 gyermeknek és szüleiknek ajánlottunk fel csoportos fejlesztést. Az intenzív csoportos fejlesztések szeptember elején indultak el 40 gyermek részvételével. A csoportokat korosztály szerint osztottuk fel. A már iskoláskorú gyermekek két csoportja  délután jár a foglalkozásokra . A két délelőtti csoportunkban viszont 3 és 7 év közötti gyerekek vesznek részt, amelyek között óvodások is vannak.

Tovább

Eszköztár bővítés

Munkatársaink kitartó munkájával, alapítványunk (Prosperitas Vitae Egyesület) révén, sikeresen tovább tudtuk bővíteni a gyermekek megfelelő módon történő fejlesztéséhez szükséges eszköztárunkat. A fejlesztő eszközök beszerzése pályázatok megnyerésével (szivárvány-terápia eszközei – MOL pályázat, csoportos eszközök – gyermekvédelmes pályázat, használt számítógépek – Assoclic pályázat) illetve magánszemélyek támogatásával valósult meg. Ezúton is köszönjük mindenkinek a támogatást.

Befejeződtek nyári táboraink

Most már hagyományszerűen, idén is sor került nyári táborainkra.

A Szivárvány terápiás táborunk a MOL-pályázat keretén belül került megrendezésre a saját gyerekeink részére, valamint a rajzversenyünk (Hogyan látom én a más gyerekeket) kis nyertesei számára.  Célja a másság elfogadása, az érzések, élmények kifejezése, az együttműködés, illetve az önbizalom fejlesztése volt. Az idén ismét megrendezett Suliváró táborunk pedig iskolaelőkészítő jellegű volt, első, ill. előkészítő osztályba induló gyerekeknek, az iskolai beilleszkedéshez szükséges készségek megszilárdításának céljából.

Mindkét táborunk nagy sikernek örvendett a gyermekek és a szülők körében. Kérjük, nézzék meg a képeinket!

Béres Mária Montessori nyomán kidolgozott képzése

Nagy érdeklődésnek örvendett a 2013 júliusában Központunkban megszervezett Béres Mária gyógypedagógus, óvoda- és fejlesztő pedagógus Montessori nyomán kidolgozott képességfejlesztő tanfolyama.
A képzés olyan gyógypedagógusoknak, fejlesztőpedagógusoknak szólt, akik újfajta innovatív tanulási technikát szerettek volna megismerni, elsajátítani. A képzés során választ kaphattunk arra, hogyan valósítható meg a kompetenciák kibontakoztatása illetve fejlesztése a BMM segítségével a SNI gyermekek körében, illetve hogy milyen hatással van a gyermekekre az újszerű környezet, a “szabadság” , a választás lehetősége?   Hogyan lehet a tantervben megfogalmazott hagyományos tartalmakat kicsit másként, mégis sikeresen továbbadni a tanulóinknak?

Sikeres mesepedagógia képzés

Sikerrel zárult a 2013 július 23-24 között megszervezett Mesepedagógia-képzés Központunkban. A tanfolyamot Bajzáth Mária, a Palóznaki Meseterápia Központ munkatársa, a mesepedagógia kidolgozója tartotta pedagógusoknak, szülőknek, ill. gyereknevelésben érdekelt segítőfoglalkozású szakembereknek arról, hogy kinek, mit, mikor és hogyan meséljünk.
Valóban, a mesék az ember jobbik énjét szólítják meg, tehát ha lehet, minél többet meséljünk gyerekeinknek!

Óvodások/iskolások fogadása a Mezítlábas parkban

Tavasztól őszig iskolás és óvodás csoportokat fogadunk központunkban. Célunk a Mezítlábas parkkal való ismerkedés, annak jótékony hatásának megtapasztalása. Egyúttal a gyerekek és az őket kísérő pedagógusok belátást nyerhetnek az intézményünkben folyó tevékenységekbe.

A csoportok előzetes bejelentkezés alapján jöhetnek. Tel.:0266-332100

Márciustól Csíkszeredában is dolgozunk

 

A Csíkszeredai Megyei Kórház vezetősége jóvoltából márciustól a csíkszeredai régi kórház udvarán levő kicsi házban is dolgozunk. A vizsgálatok, illetve a fejlesztések nagyrésze továbbra is Csíkszentmártonban zajlik. A kicsi házban csak fejlesztések folynak, speciális esetekben, előzetes elbírálás alapján. Információt kérni, fejlesztésre jelentkezni a 0266-332100-as telefonszámon lehet.

Hároméves a Csíkszentmártoni Korai Központ

A Csíkszentmártoni Korai Fejlesztő és Rehabilitációs Központ 2013 februárjában ünnepelte fenállásának harmadik évfordulóját. Ez alkalommal dr. Demeter Ferenc, a Hargita Megyei Kórház menedzser igazgatója köszöntötte intézményünk alkalmazottait, elismeréssel méltatva munkánkat.

Központunk fő célja, hogy minél több gyereknek, minél korábbi életkorban szakszerű segítséget tudjunk nyújtani, ehhez azonban továbbra is szükségünk van az Önök támogatására. Kérjük, támogassa adója 2%-nak felajánlásával a Prosperitas Vitae Egyesületet, amellyel segíthet az eltérő fejlődésű kisgyermekek életkörülményeinek javításában!

Segítségüket előre is köszönjük.