Mit jelent az autizmus?Az autizmus egy neurobiológiai eredetű fejlődési zavar, ami befolyásolja a gyerek normális fejlődését.

Sajátossága, hogy minőségi zavar észlelhető három területen:
 • A komunikációban (nehézségek a verbális és nonverbális kommunikációban, például nem tudja pontosan megérteni egy-egy kifejezés pontos jelentését, vagy nem érti a gesztusokat, hanghordozást vagy az arckifejezéseket)
 • A szociális interakcióban (nehézségek a társakkal való kapcsolat-kialakitásban, pl nem érdeklik más személyek, elzárkózik tőlük, mert nem érti meg őket és nem tudja, hogyan kommunikáljon  velük)
 • A képzeleti működésben (általában képtelen arra, hogy önálló, kreativ mintha-játékot, szerepjátékokat játsszon, mások gondolatmenetébe, ötleteibe, érzéseibe nem tud belehelyezkedni, beszűkült  és ismétlődő magatartás jellemzi)

Ezekhez a jellegzetességekhez társulhatnak az átlagtól eltérő reakciók a környezet ingereire, amelyek megnyilvánulhatnak  az ingerek iránti túlérzékenységben vagy éppen az érzéketlenségben (pl  néha fülsértő hangokat is figyelmen kivül hagy, mig másokra szélsőségesen reagálhat, elbújik, vagy füleit bedugja). Hasonlóan reagálhat vizuális ingerekre, de különleges érzékenységet válthatnak ki nála  a szagok és illatok is. A testi kontaktust sokan elutasitják, mások kifejezetten igénylik. Gyakran tapasztalható, hogy fizikai fájdalomra szinte egyáltalán nem reagálnak. Az autizmus egy spektrumzavar, ami azt is jelenti, hogy minden gyerek más és más mértékben érintett, igy minden autizmussal élő gyereknek másfajta beavatkozásra lehet szüksége.

Mikor jelentkezik?
Majdnem minden esetben az első jelek három éves kor előtt jelentkeznek.  Az autizmus már születéskor, vagy az azt követő korai időszakban már jelen van, de az első jelek csak akkor lesznek evidensek, amikor a kommunikáció, szociális interakció és képzeleti működések terén a “normálistól” való eltérések felfedezhetővé válnak. Vannak esetek, amikor a szülők arról számolnak be, hogy gyerekük 1-2 éves koráig normálisan fejlődött, aztán elvesztette a képességeit, például a beszéd terén.

Az autizmus korai jelei:
 • nem gügyög, nem mutat az ujjjával, és nem használ más gesztusokat sem 12 hónapos korában
 • egy szót sem használ 16 hónapos korában
 • nem használ 2 szavas mondatokat/kifejezéseket 2 éves korában (értelmeseket, nem repetitiven)
 • nem válaszol a nevére
 • néhány fejlődési területen elvesziti a már megtanult képességeit (pl nem beszél, ha már beszélt eddig)

Egyéb autizmusra utaló jelek:
 • Gyenge szemkontaktus
 • Nem tudja megfelelően használni a játékokat
 • Feltűnően sokszor rakja sorba a játéktárgyakat, vagy más tárgyakat
 • Különösen ragaszkodik valamilyen játéktárgyhoz, vagy más tárgyhoz
 • Nem mosolyog
 • Néha úgy tűnik, hogy nem hall

Mire figyelnek fel általában a szülők?
Általában a szülők azok, akik észreveszik, hogy a gyereküknél valamilyen fejlődési rendellenesség létezik, de nem tudják, hogy mi is a probléma tulajdonképpen. Nagyon sokszor csak akkor jelentkeznek orvosi vizsgálatra, ha a gyerekük még nem beszél abban a korban, amikor  már beszélnie kellene , vagy ha nem válaszol, amikor a nevén szólitják, mintha nem is hallana.

Néha aggódnak a szülők, ha gyerekük a normálistól eltérően reagál hangokra (pl  a gyerek fél a porszivó hangjától, vigasztalhatatlanul sir ennek hallatán)
Esetenként a szülőknek feltűnik , hogy a gyerekük nem néz a szemükbe, nem mosolyog vissza, mintha nem lenne “kapcsolatban” velük
Máskor már korán felfigyelnek a szülők arra, hogy a néhány hónapos csecsemőjük vigasztalhatatlanul és nagyon sokat sir látszólag minden ok nélkül,  vagy ha a csecsemő túlságosan nyugodt, szükségleteit nem jelzi, pl akkor sem sir, ha éhes

Vannak azonban olyan korai jellegzetes tünetek, amelyeket ha  felismernének a szülők,  korábban szakemberhez fordulnának:  a figyelem hiánya,  a szociális interakciók és gesztusok hiánya, és igy az autizmussal élő gyerekük korai intervencióban részesülhetne, mert a korai fejlesztés javithat az autizmus tipikus rendellenességein.Vissza

Íratkozz fel hírlevelünkre